VBRO

Vrouw en kinderen Bart De Pauw eisen schadevergoeding van VRT

Bart De Pauw, zijn echtgenote Ines en hun kinderen stellen de VRT formeel in gebreke. De toenmalige gedelegeerd bestuurder van de VRT verklaarde op 10 november 2017 in de media dat er sprake zou zijn van stalking en van honderden pornografische berichten, waarop de tv-maker op staande voet ontslagen werd. Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt nu dat deze uitspraak gebaseerd is op leugens. Het gezin De Pauw eist een vergoeding voor de geleden schade melden zij via een persbericht.

Nu het strafonderzoek is afgerond, is er meer duidelijkheid ontstaan over de redenen en omstandigheden van het ontslag van Bart De Pauw. Na studie van het strafdossier is gebleken dat de VRT de samenwerking heeft stopgezet zonder enig bewijs. Ines De Vos, echtgenote van Bart De Pauw: “Op het ogenblik waarop de VRT na 30 jaar de samenwerking met Bart per direct en integraal beëindigde, was er geen enkel objectief en concreet bewijs voorhanden van de honderden pornografische berichten of van de stalking waar de toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts het in de media uitgebreid over had.”

Het gerechtelijk onderzoek toont aan dat het ontslag uiteindelijk is gebaseerd op twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan 10 jaar eerder. Het bestaan van die meldingen op zich was voor Paul Lembrechts blijkbaar voldoende om Bart De Pauw onmiddellijk te ontslaan, zonder dat hij gehoord werd én zonder dat hij de kans kreeg de inhoud van de beschuldigingen te verifiëren. Ines De Vos: “Wij weten nu dat er actief ‘slachtoffers’ werden geronseld, waarbij anonimiteit werd gegarandeerd en de inhoud van de klacht niet werd bekeken, laat staan op een zorgvuldige en wettelijke manier onderzocht. Uit respect voor de personen in kwestie gaan we hier niet dieper op in; maar we hebben er alle vertrouwen in dat het gerecht in deze zaak de juiste beslissing zal nemen.”

Het gezin De Pauw besluit uit het gedrag en de uitspraken van de toenmalig gedelegeerd bestuurder dan dat hij “zeer bewust een karaktermoord heeft gepleegd op Bart De Pauw, om de onbegrijpelijke en onrechtmatige beslissing om de samenwerking abrupt te beëindigen zo te kunnen verantwoorden”.

Inès De Vos: “De karaktermoord op Bart heeft zijn reputatie vernietigd. Wij zijn niet alleen emotioneel en familiaal gekraakt, ook de financiële ravage is enorm en onze toekomst gehypotheceerd.”

Het gezin De Pauw heeft dan ook de VRT formeel in gebreke gesteld om alle geleden en toekomstige schade te vergoeden. Gezien het onderzoek is afgerond en de VRT geen partij is in de strafzaak, heeft het gezin De Pauw beslist om niet langer te wachten om de VRT in gebreke te stellen.

Trotsplaat

Trotsplaat