VBRO

Bevraging vernieuwing Brugse voedselstrategie op Brugse zaterdagmarkt

Hoe het allemaal begon

In 2015 nam Brugge deel aan een Europees DEAR project (Food Smart Cities for Development Project en DEAR = development education and awareness) dat steden wilde stimuleren om een eigen voedselstrategie op te maken. Aangezien de Stad in haar milieubeleidsplan toen al een aantal accenten had gelegd rond duurzame voeding, was dit Europees project een mooie opportuniteit om grote stappen vooruit te zetten. Ook in 2015, en als uitvloeisel van onze deelname aan het Europese project, werd Brugge, onder leiding van Milaan, een van de pioniers van het Milan Urban Food Policy Pact. Het MUFPP is een internationaal netwerk van steden die werken rond en kennis delen in verband met duurzame voeding. Eind 2015 had de Stad een eigen voedseltrategie, die voor het eerst aan het publiek werd getoond tijdens de eerste editie van Heerlijk Brugge in mei 2016. De voedselstrategie geeft de keuzes aan die de Stad maakt op het vlak van gezond, lokaal en lekker voedsel.

Waar staan we nu?

Na acht jaar is de Brugse voedselstrategie aan een update toe. De voedselstrategie ligt aan de basis van een aantal impactvolle initiatieven, zoals ‘Heerlijk Brugge’ en het voedselplatform ‘Brugs Food Lab’. De zes speerpunten van de huidige voedselstrategie zijn: stadslandbouw, stadstuinieren, voedselverlies, Fair Trade, korte keten en voedingseducatie. Voor de vernieuwing van de voedselstrategie roept de Stad opnieuw de hulp in van de vele stakeholders en de Bruggelingen.

Schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet: “Gezonde, lokale en verse voeding is meer dan ooit van belang. De bestaande voedselvisie heeft haar verdiensten, maar het is tijd om verder te gaan. Er zijn sinds 2015 al tal van nieuwe inzichten en evoluties rond gezond en lokaal voedsel. Ook de vele stakeholders – onder andere landbouwers, ondernemers, voedingsproducenten, kennisinstellingen, voedselorganisaties, horeca … – zaten de voorbije jaren niet stil. Om de input van al deze stakeholders en de geïnteresseerde Bruggelingen te capteren, is een stevig plan van aanpak uitgewerkt. We laten ons hierin bijstaan door de organisaties Let Us en Rikolto.”

“Wat we niet willen is een abstract documentje van en voor experten, neen, het moet iets zijn van en voor alle Bruggelingen. Door breed na te denken over het voedingssysteem en via overleg mee te werken aan innovatieve processen en technieken, moet voeding -nog veel meer dan nu het geval is- iets worden dat mensen en sectoren verbindt. De ambitie is helder: we willen een stad waarin iedereen bijdraagt aan en toegang heeft tot gezonde en duurzame voeding: inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen…”, aldus schepen Minou Esquenet.

Wat is de timing?

Een eerste belangrijke stap wordt gezet op zaterdag 18 november met een bevraging op de Brugse zaterdagmarkt. Bruggelingen worden door Rikolto bevraagd over hoe ze zelf met gezonde en lokale voeding begaan zijn en wat er volgens hen zou moeten gebeuren om het aanbod en de vraag nog te versterken. De resultaten van deze bevraging worden meegenomen in het verdere traject dat loopt tot het voorjaar 2024.

Het doel is om in de loop van 2024 vernieuwde strategische pijlers vast te leggen en een concreet actieplan voor de volgende jaren uit te werken.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat