VBRO

Sticker

Een sticker van VBRO? Stuur een aan jezelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe naar: VBRO, Omroepcentrum Huis Ter Beurze, Vlamingstraat 35, B-8000 Brugge. Wij sturen je per kerende de officiële vbro-stickers toe!

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat