VBRO

Brugge bant paaltjes op fietspaden en doorsteken

Paaltjes op fietspaden en doorsteken vormen al lang vertrouwd beeld op straat, maar deze zijn ook de oorzaak van een onderschat veiligheidsprobleem voor fietsers. Stad Brugge besliste – in overleg met de Fietsersbond – om de paaltjes op de openbare weg maximaal te bannen.

“Fietsers en paaltjes het is geen goede tandem”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Hoe goed ze ook bedoeld zijn om het autoverkeer of bromfietsers af te remmen, tegelijk vormen ze een veiligheidsrisico voor degene die net moeten beschermd worden: de fietsers.”

Al te vaak gebeurt het dat een paaltje aanleiding geeft tot ‘enkelvoudige ongevallen’. Dit is een ongeval waarbij geen tegenpartij betrokken is. Hierbij is er vaak geen tussenkomst van de lokale politie, waardoor deze ongevallen niet in de statistieken terechtkomen. Nochtans kan de impact van paaltjes niet onderschat worden.

“Al in 2019 namen we als stadsbestuur al de beslissing om zeer doordacht om te springen met paaltjes op fietspaden en doorsteken. Slechts per uitzondering én mits een doordachte configuratie kunnen paaltjes als verkeerskundige maatregel weerhouden worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Op vraag van Fietsersbond Brugge vond in september 2022 een ‘paaltjestocht’ plaats in het centrum, Christus-Koning en Sint-Pieters waarbij hinderlijke paaltjes werden in kaart gebracht. Met die resultaten gaan we nu aan de slag om paaltjes te verwijderen, te verplaatsen of bijkomende signalisatie te plaatsen. Maar liefst veertig paaltjes worden binnenkort uit het straatbeeld verwijderd.”

Geert Demeyere, voorzitter Fietsersbond Brugge: “Fietsersbond Brugge is verheugd dat er eindelijk werk gemaakt wordt om deze hinderlijke en gevaarlijke paaltjes te verwijderen in Brugge. Ook bij onze collega’ s van de Nederlandse Fietsersbond is men een ‘schoonmaakcampagne’ begonnen om zo’n 200.000 paaltjes aan te pakken. We hopen dan ook dat het voorbeeld van Brugge inspirerend werkt voor de andere Vlaamse steden en gemeenten! Samen op weg naar een “veilige” fietsstad Brugge.”

Een overzichtje van de eerste veertig paaltjes die verwijderd zullen worden:

–       Centrum: Smedenstraat (kruispunt Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencestraat), Hauwerstraat en Speelmansrei

–       Christus-Koning: doorsteek aan Maria Van Bourgondiëlaan

–       Sint-Pieters: in de wijken Sint-Pietersmolenwijk en Blauwe Poort

“Dit is nog geen eindpunt. Ons werk is lang nog niet afgelopen. Samen met de Fietsersbond zullen we nog paaltjestochten organiseren om ook in de andere Brugse deelgemeenten de hinderlijke paaltjes aan te pakken. En bij nieuwe projecten zullen we goed waken over een correct gebruik van paaltjes”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat