VBRO

Brugge heeft er definitief een Memling bij

In 2019 schonk de Amerikaanse kunstverzamelaar J. William Middendorf een stichtersportret met een lid van de familie Rojas van Hans Memling aan de King Boudouin Foundation US met als doelstelling om het in langdurige bruikleen te geven en na drie jaar volledig over te dragen aan Musea Brugge. De drie jaar zijn verstreken en de overdracht is in januari 2023 door Board of Directors van de King Baudouin Foundation United States goedgekeurd. Gisteren (27 februari 2023) werd deze overdracht ook door de gemeenteraad van Brugge goedgekeurd.

Schepen van cultuur Nico Blontrock: ‘Brugge is zo nog meer dé Memlingstad: in totaal hebben we nu 9 werken van deze beroemde 15e-eeuwse ‘Vlaamse Primitief’, waaronder 7 werken die op de Topstukkenlijst van de  Vlaamse overheid staan. Dat iemand een dergelijk kostbaar schilderij schenkt, maakt duidelijk dat er wereldwijd vertrouwen is in de werking en de reputatie van Musea Brugge.’

Foto: Musea Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat