VBRO

Brugge investeert in 100.000 herbruikbare bekers

Het stadsbestuur vulde de voorraad herbruikbare bekers aan met 100.000 nieuwe exemplaren. Deze bekers zullen worden gebruikt op allerhande evenementen van Stad Brugge. Ook externe organisaties kunnen vanaf 1 november 2023 deze bekers ontlenen. Daarvoor keurde het college van burgemeester en schepenen deze week een nieuw reglement goed. Het reglement komt op de agenda van de Gemeenteraad van oktober.

Voorraad herbruikbare bekers

In december 2020 besliste het stadsbestuur al om in te stappen in het raamcontract van Farys met de firma Ecocup voor de aankoop en huur van herbruikbare bekers. Stad Brugge kocht toen 45.000 bekers aan met het logo van de Stad. Deze bekers waren bedoeld voor gebruik op eigen stadsevenementen zoals  onder meer de Nieuwjaarsborrel en Buurt aan de Beurt.

De firma Ecocup werd aangeduid als dienstverlener voor de Stad, die in onder aanneming samenwerkt met het consortium Wash-it, waartoe SOBO behoort. SOBO beschikt over een installatie voor het lokaal wassen en drogen van herbruikbare bekers en beschikt over stockageruimte.

Sinds 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.

Burgemeester Dirk De fauw: “Momenteel hebben we nog een stock van 37.000 herbruikbare bekers. Omwille van de gewijzigde wetgeving – die het gebruik van eenmalige recipiënten verbiedt – willen we de herbruikbare bekers ook ter beschikking stellen aan externe organisatoren. Daarom kochten we 100.000 extra herbruikbare bekers aan die we zullen stockeren bij SOBO. Op deze manier zetten we in op duurzame oplossingen in combinatie met sociale tewerkstelling.”

De kostprijs voor deze bekers bedraagt 23.483,68 euro, btw inclusief.

Externe organisaties

Tot voor kort was het mogelijk voor evenementorganisatoren, die niet tot de overheid behoren, om nog met wegwerpbekers te werken, mits het behalen van een 95% inzamel- en recyclage-efficiëntie. Doordat het behalen van dergelijke hoge efficiënties in de praktijk zeer moeilijk (zo niet soms onmogelijk) blijken, valt het te verwachten dat dit een uitdaging wordt voor veel organisatoren. Sommigen zullen hierdoor een beroep moeten doen op de commerciële markt of een eigen stock aanleggen met herbruikbare bekers – al is een veelvuldig gebruik van herbruikbare bekers duurzamer, efficiënter en mogelijks ook hygiënischer dan dat iedereen een eigen stock heeft die maar zelden gebruikt wordt.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “We hebben beslist om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met SOBO@WERK VZW om onze Brugse herbruikbare bekers ter beschikking te stellen aan bepaalde externe Brugse organisatoren. Het gaat om stedelijke adviesraden, organisatoren voor hun ondersteunend evenement en organisatoren van benefieten, erkende Brugse verenigingen, Brugse scholen en kinderdagverblijven, organisatoren van erkende buurt- en wijkfeesten, vzw’s, stichtingen en feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, overheidsinstanties en intercommunales. Ook organisatoren van privé- en commerciële evenementen kunnen bij het stadsbestuur een aanvraag indienen voor het gebruik van de bekers. De specifieke voorwaarden staan in het reglement op de website van Stad Brugge.”

Reservaties verlopen via een digitaal platform dat ter beschikking gesteld wordt via SOBO. SOBO staat ook in voor het actueel houden van het aantal beschikbare bekers en het tellen en ingeven van het aantal beschadigde en niet teruggekeerde bekers via dit digitaal platform.

Het reglement is terug te vinden op https://www.brugge.be/herbruikbare-bekers

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat