VBRO

Brugs Openbaar Domein viel in de prijzen

Bij de Vereniging voor Openbaar Groen is de stad Brugge in de prijzen gevallen. Brugge kreeg namelijk de titel van bijenvriendelijke stad maar ook die voor gemeente in bloei. Schepen Mercedes Van Volcem is volop bezig met het ontharden van wegen. In de Brugse binnenstad maar ook aan de rand werden al heel wat wegen onthard. Nu staan er ook nog projecten op stapel voor het ontharden van speelplaatsen van scholen.

Foto©MVV/Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat