VBRO

Brugse buurten krijgen hulp in renovatietraject

Isoleren en renoveren van Brugse woningen is een van de acties in het ambitieuze Klimaatplan 2030 van Stad Brugge. Wijkrenovaties zijn broodnodig om de renovatiesnelheid in Brugge aan te moedigen en zo de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom investeert de Stad, dankzij een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen, in de samenwerking met externe organisaties die Brugse buurten willen ontzorgen in hun energetisch renovatietraject.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: ”Zien renoveren doet renoveren. Daarom namen we vzw RenoseeC onder de arm om via het project ‘Buurtkracht’ inwoners volledig te ontzorgen om hun woningen duurzaam en energetisch te renoveren. We werkten hiervoor een project uit samen met de buurtwerking ’t Schuurke. De resultaten zijn veelbelovend. We hopen dan ook dat de wijk ’t Schuurke een voorbeeldwijk wordt van een echte Brugse ‘klimaatwijk’. De volgende jaren plannen we deze collectieve wijkrenovaties verder op te schalen.”

Stapsgewijze maatregelen

Het project start met een uitgebreide energiescan van de woningen. De buurtbewoners ontvangen een rapport met een advies en een plan. Hierin staat welke maatregelen zij stapsgewijs kunnen uitvoeren om enerzijds de warmtevraag van hun woning te laten dalen en anderzijds de overblijvende warmtevraag te verduurzamen. Daarna staat RenoseeC in voor het opvragen en vergelijken van offertes. Vervolgens begeleidt RenoseeC de bewoners tijdens de werken. Ook met het opvragen van premies na de werken kunnen zij een handje helpen.

“Ondertussen ontvingen al 52 bewoners een advies en werden offertes opgevraagd voor meer dan 50 energiebesparende maatregelen. 13% van de bewoners die een advies ontvangen hebben zijn ondertussen met de werkzaamheden gestart. Daarnaast zijn er buren die, zonder de hulp van RenoseeC, ook met de energetische renovatie van hun woning zijn begonnen”, zegt schepen Minou Esquenet.

“’Think global, act local’: het is op dit principe dat het provinciaal klimaatbeleid gestoeld is”, weet gedeputeerde voor Klimaat Jurgen Vanlerberghe. “We zien bij lokale besturen heel veel goede ideeën opborrelen om met concrete projecten de CO2-reductie te versnellen. Met ons klimaatreglement geven we de beste ideeën graag een financiële stimulans, in de hoop dat ze andere lokale besturen inspireren.”

Ambassadeurs van de ‘klimaatwijk’

Buurtwerking ’t Schuurke is de enthousiaste partner van dit project om hun buurt te verduurzamen. Een groep bewoners wil graag optreden als ambassadeurs van de ‘klimaatwijk’. Andere Brugse wijken kunnen verder bouwen op de ervaringen die de bewoners van de wijk ’t Schuurke tijdens dit renovatietraject hebben opgedaan. Stad Brugge bereidt de verdere uitrol van Brugse wijkrenovaties alvast voor.

Budget

Het budget dat hiervoor werd vrijgemaakt (100.000 euro + 20% cofinanciering) is een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen in het kader van ‘Lokale klimaatprojecten’, een subsidie die gedeeld wordt met de stad Roeselare. Brugge ontvangt dus 50.000 euro van de Provincie.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat