VBRO

Brugse koetspaarden voldoen aan criteria

De Brugse koetshouders hebben bezoek gehad van de Ierse dierenarts Joe Collins. Hij maakte een koetsrit door de stad en had gesprekken met verschillende Brugse koetsiers.

Ook heeft hij de stallingen van de paarden bezocht. Voor de 13 koetsen die in Brugge rijden zijn er 78 paarden zodat alle paarden voldoende kunnen rusten na een dag werken. Uit het bezoek van de dierenarts bleek dat alle paarden voldoen aan de criteria. De koetshouders hebben trouwens ook een reglement met de Stad Brugge waaraan ze moeten voldoen.

Foto©Frank Vergucht/The Bruges Feeling by Frank

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat