VBRO

Bunkermeetsysteem verplicht in haven

Havenbedrijf Antwerpen-Brugge en Havenbedrijf Rotterdam gaan het gebruik van een bunkermeetsysteem aan boord van een bunkerschip verplicht stellen om de exacte hoeveelheid brandstof te meten die geleverd wordt aan zeeschepen. Dit naar aanleiding van onafhankelijk onderzoek in zowel Antwerpen en Zeebrugge als Rotterdam, dat aantoonde dat er regelmatig sprake is van kwantiteitsproblemen in de bunkermarkt. Met de maatregel willen de havenautoriteiten de ARA-bunkermarkt transparanter, efficiënter en betrouwbaarder maken.

Tijdens de eerste helft van 2023 zullen de havenbedrijven ten eerste in kaart brengen welke bunkermeetsystemen geschikt zijn. Ten tweede zullen ze bepalen vanaf wanneer de verplichting zal gelden om uitsluitend met een bunkermeetsysteem aan boord van bunkerschepen te kunnen bunkeren in zowel Antwerpen en Zeebrugge als Rotterdam.

De havenautoriteiten zijn zich ervan bewust dat deze maatregel een grote impact heeft op de bunkermarkt. Daarom kiezen ze voor een termijn die ambitieus, maar ook realistisch is. De verschillende bedrijven in de bunkerketen krijgen voldoende tijd om zich aan te passen aan deze maatregel. De verplichting wordt opgenomen in de vergunning van de bunkertransporteurs. Momenteel zijn 40 van de 170 bunkerschepen in Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge uitgerust met een bunkermeetsysteem.

Het invoeren van een bunkermeetsysteem brengt een groot efficiëntievoordeel met zich mee. Data van transacties kunnen immers digitaal uitgelezen worden en onmiddellijk verwerkt worden in de rekeningen.

Bunkerkwantiteit

Zowel Port of Antwerp-Bruges als Havenbedrijf Rotterdam kregen vanuit verschillende hoeken te horen dat er geregeld problemen zouden zijn met betrekking tot de levering van bunkerbrandstoffen. Om de omvang en de aard van deze klachten te onderzoeken hebben de havenbedrijven onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft de opdracht gegeven de ervaringen van de betrokken partijen in de bunkermarkt te onderzoeken. Het onderzoek gebeurde aan de hand van interviews en enquêtes.

De conclusie van het onderzoek is tweeledig: er zijn overeenkomsten tussen de twee havens en er is structureel sprake van kwantiteitsproblemen in de bunkermarkt. 80 tot 90% van de ondervraagden herkent de geschetste problematiek.

65% van de geïnterviewde stakeholders en ruim 90% van de enquêterespondenten zien de invoering van het verplichte gebruik van een officieel bunkermeetsysteem aan boord van bunkerschepen als oplossing voor de kwantiteitsproblemen. Een bunkermeetsysteem meet de hoeveelheid geleverde brandstof rechtstreeks in plaats van dat die berekend wordt op basis van tanklevelmetingen aan boord van het bunkerschip (de methodiek die momenteel als standaard wordt gebruikt).

De Havenmeester van Rotterdam en de Havenkapitein van Antwerpen-Brugge werken de komende periode nauw samen om een eenduidige verplichting voor een bunkermeetsysteem te introduceren. Dit zal gebeuren in overleg met de Belgische en Nederlandse stakeholders.

Foto: Havenbedrijf Antwerpen-Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat