VBRO

Daar zijn de Brugse zwanen weer

De Brugse zwanen mogen weer vrij rondzwemmen in de Brugse reien. “Een moment waar de Bruggelingen naar uitkeken. Het was niet meer hetzelfde in ons stadsbeeld zonder de meest bekende inwoners van Brugge. De ophokplicht werd afgeschaft, ook voor particulieren. Alle zwanen stellen het nog steeds goed. Ik ben tevreden dat we onze zwanen terug naar hun vertrouwde plek kunnen brengen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het ophokken van de Brugs zwanen is vanaf half mei 2022 niet langer verplicht. Ook particulieren dienen hun pluimvee en vogels niet meer op te hokken. De ophokplicht werd ingevoerd half november door enkele gevallen van vogelgriep. De dieren zaten bijna vijf maanden opgehokt. De zwanen werden wel gemist in Brugge aan ‘t Stil Ende en het Minnewater.

“Alle 71 zwanen stellen het nog steeds goed. Het is echt heuglijk nieuws voor iedere Bruggeling dat ze opnieuw naar hun vaste plekken aan het Stil Ende en het Wijngaardplein kunnen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Plan van aanpak

Op maandag 16 mei brengt het stadspersoneel de zwanen terug naar het Stil Ende en het Wijngaardplein. “Alles werd in gereedheid gebracht: loopplanken werden waar nodig vervangen, voederbakken gereinigd, zwanen werden ontwormd, nestmateriaal en afscherming ligt klaar om geplaatst te worden”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit.

Tijdens de ophokplicht werden de dieren goed verzorgd. Ze kregen naast granen ook sla, spinazie en andere bladgroenten te eten. Hun drinkwater werd dagelijks ververst, het zwemwater wekelijks. Ook zijn er nieuwe ruimere jasjes in de maak in het kostuumatelier van de Stad Brugge omdat de zwanen een paar coronakilo’s zijn aangekomen.

Onlangs werden extra zwanenverzorgers aangesteld om de ervaren verzorgers te helpen bij de opvolging van de zwanen. Ze krijgen komende periode een gedegen opleiding om hun taak naar behoren uit te voeren.

Broedseizoen

Het broedseizoen van de zwanen loopt van maart tot mei. “In normale omstandigheden worden jaarlijks zo’n 20-tal jongen geboren bij onze Brugse zwanen. Een nest van een zwaan telt zo’n 5 à 7 eieren die gedurende 36 tot 40dagen broedtijd nodig hebben. Langs de oevers maken onze zwanen grote nesten van takken en plantaardige materialen. Uit ervaring weten we dat de zwanen snel de draad weer zullen opnemen om nesten te bouwen en te broeden. We verwachten dus geen complicaties of nadelige gevolgen voor het broedseizoen van onze Brugse zwanen.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat