VBRO

‘Door & Door Brugge’, het nieuwe mobiliteitsplan voor de binnenstad

Vanaf 1 juli breekt een nieuw en belangrijk hoofdstuk aan in de uitbouw van een leefbare stad met de invoering van ‘Door & Door Brugge’, het nieuwe mobiliteitsplan voor de binnenstad. Daarbij wordt onder meer het autoluwe gebied uitgebreid met het stuk Katelijnestraat tussen Nieuwe Gentweg en Gruuthusestraat (elke dag van 13.00 tot 18.00 uur). Het nieuwe bussenplan van De Lijn maakt het openbaar vervoer efficiënter, duidelijker en klimaatvriendelijker en ook de nieuwe centrumshuttles van de Stad zullen volledig elektrisch rijden. Om het nieuwe mobiliteitsplan in de kijker te zetten, gaat een grote communicatiecampagne van start.

In de aanloop naar 1 juli 2023 verandert er heel wat op het vlak van mobiliteit in de Brugse binnenstad.

  • Nieuw bussenplan. Met het nieuwe bussenplan versterkt De Lijn het aanbod op drukke assen, met bijzondere aandacht voor de verbindingen waar de vraag het grootst is. Bovendien wordt het busnet duidelijk en herkenbaar. Op basis van het lijnnummer weet je gemakkelijk hoe een bus rijdt. De stadslijnen hebben meestal een hoge frequentie en krijgen een lijnnummer met één cijfer. Ze bedienen de wijken en belangrijke locaties zoals het gerechtshof en de ziekenhuizen. Een streeklijn waar je de hele dag op kunt rekenen, krijgt twee cijfers. Lijnen die enkel in de spitsuren rijden, bijvoorbeeld om scholen of bedrijven te bedienen, hebben een lijnnummer met drie cijfers. Het openbaar vervoer in onze stad zal niet alleen efficiënter en duidelijker zijn, maar ook klimaatvriendelijker. Naast stille hybridebussen zet De Lijn ook elektrische bussen in op de nieuwe kernlijnen 1 en 2. Meer nieuws volgt op maandag 26 juni.
  • De Stad lanceert op zaterdag 1 juli nieuwe centrumshuttles en ook die zullen volledig elektrisch rijden. Op vrijdag 30 juni stellen we deze aan de pers voor.
  • Autoluw gebied. Het afgelopen jaar veranderde er in het stadscentrum heel wat op het vlak van mobiliteit. Met ‘Door & Door Brugge’ zorgt het stadsbestuur voor een Brugge waar het nog aangenamer wandelen, winkelen, fietsen en wonen is. Sinds 15 juli 2022 is de Steenstraat elke dag autovrij van 13.00 tot 18.00 uur. Het toegelaten gemotoriseerd verkeer is er zeer beperkt. De Geldmuntstraat, Zuidzandstraat en Noordzandstraat zijn autoluw op zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Het toegestane verkeer is er iets uitgebreider dan in de autovrije Steenstraat. Vanaf zaterdag 1 juli wordt ook het stuk Katelijnestraat tussen de Nieuwe Gentweg en de Gruuthusestraat elke dag autoluw van 13.00 tot 18.00 uur. Het autoluwe gebied in de binnenstad breidt dus uit. ANPR-camera’s zullen nummerplaten automatisch scannen en nagaan of ze in het autoluwe stadsdeel mogen rijden.
  • Fietszone. In een gebied binnen de kleine reien (zone Zuidzandstraat, Dijver, Verversdijk, Kortewinkel, Moerstraat) is gemotoriseerd verkeer te gast en mag het de fietsers niet inhalen. De maximumsnelheid is 30 kilometer per uur voor alle weggebruikers.

Communicatiecampagne

Burgemeester Dirk De fauw: “We ontwikkelden – in samenwerking met het Brugse communicatiebureau d’Artagnan en in nauw overleg met de diensten Centrummanagement en Mobiliteit – een overkoepelend creatief campagneconcept. Hiermee willen we de Bruggelingen enthousiast maken over de vele voordelen die deze mobiliteitsingrepen met zich meebrengen. We maken ruimte voor rust en beleving in onze stad. Brugge blijft leefbaar, maar ook bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Zowel voor de bewoner als de bezoeker van den binnenstad wordt Brugge meer dan ooit Brugge. Door en door Brugge. We schakelen alle communicatiekanalen van de Stad in om onze inwoners hierover grondig te informeren. Daarnaast vind je onder meer op 25 locaties in het centrum een rode hangmat. We nodigen de mensen uit om erin te duiken en de details en troeven van onze nieuwe mobiliteitsaanpak te ontdekken terwijl ze genieten van de rust in de binnenstad.”

www.brugge.be/doorendoor

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat