VBRO

Een Groot Hart van bijna 6000 Euro

In Brugge heeft de vzw Levend Archief een schenking van maar liefst 5945 Euro gekregen. Het is de opbrengst van de erfgoedbenefiet Groot Hart Brugse Vrije, de zesde actie al van de Brugse Gidsen met een Hart. Met de opbrengst gaat de vzw de affichecollectie van het Stadsarchief digitaliseren, restaureren en ontsluiten.

300-jarige schoonheid

Op 27 en 28 augustus vorig jaar verkenden niet minder dan 340 bezoekers het Brugse Vrije aan de Burg. Anderhalf uur lang ontrafelden ze de geheimen van dit stadspaleis. In 2022 vierde het Brugse Vrije zijn 300ste verjaardag met onder meer een zomerexpo en eind augustus het speciale erfgoedweekend met eenmalige rondleidingen van de Gidsen met een Hart. Ook een unieke verjaardagspraline werd dat weekend gelanceerd.

Een dubbel record

“Onze Groot-Hart-acties schotelen de deelnemers elk jaar een aantal unieke ingrediënten voor: een begeleide tour, een inkijk in een historische plek waar je anders moeilijk komt en iconische erfgoedstukken die je eenmalig te zien krijgt”, vertelt David Serlet van de Brugse Gidsen met een Hart. Het is een formule waar mensen duidelijk naar op zoek zijn want zowel qua bezoekers als qua opbrengst vormde het afgelopen jaar een absoluut record. De Gidsen met een Hart zijn een groep officiële stadsgidsen die 3,5 jaar lang samen op de gidsenschoolbanken zaten en in 2017 afstudeerden. Elk jaar organiseren ze onder de naam Groot Hart een benefietactie waarvan de opbrengst naar de restauratie van een Brugs erfgoeddoel gaat. “In totaal schonken we zo al met de Gidsen met een Hart bijna 23 000 euro aan Brugs erfgoed”, aldus David Serlet.

Een schat aan informatie

De 5945 Euro gaat dus naar de vzw Levend Archief die hiermee de affichecollectie van het Stadsarchief gaat digitaliseren, restaureren en ontsluiten. “Affiches zijn nooit ontworpen om bewaard te worden. De bedoeling ervan is te informeren over gebeurtenissen, zaken, etc. Ze werden dan ook opgehangen, vaak zonder dat er exemplaren expliciet in bewaring werden gehouden. Toch bevatten ze vaak een schat aan socioculturele info”, aldus Jan D’hondt, hoofdarchivaris van het Brugse Stadsarchief. Die info zullen we nu kunnen bestuderen en met het grote publiek delen.

Foto©Kabinet Schepen Blontrock

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat