VBRO

Forse steun van Vlaamse regering voor Heilig Bloedprocessie

Goed nieuws voor de organisatoren van de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie. De Vlaamse regering komt, na de opname van de processie in het Canon van Vlaanderen, over de brug met belangrijke financiële steun. Met deze steun willen de organisatoren van de Heilig Bloedprocessie een ‘missing link’ in de processie wegwerken en de professionalisering versterken.

De Heilig Bloedprocessie is een eeuwenoude traditie die door Unesco erkend is als werelderfgoed. Het vormt een onlosmakelijk deel van de Brugse identiteit. Elk jaar op Hemelvaart trekt de processie, gedragen door talloze vrijwilligers, door Brugge. De Heilig Bloedprocessie als de ultieme symbiose tussen de historische stad, haar inwoners en haar belangrijkste relikwie.

De Heilig Bloedprocessie wordt al sinds mensenheugenis met recht en rede Brugges schoonste dag genoemd. De jaarlijkse optocht, waaraan telkens meer dan tweeduizend vrijwilligers meewerken, zet op gepaste wijze het roemrijke en religieuze Brugse verleden in de schijnwerpers. Het evenement – dat volgend jaar plaatsvindt op donderdag 9 mei –  wordt gemaakt en gesmaakt door de Bruggelingen, maar is niet alleen voor Bruggelingen bestemd. Ver buiten de stadsgrenzen wordt de processie ook geprezen door de duizenden toeristen, uit de hele wereld die speciaal daarvoor naar onze stad afzakken. De processie is het jaarlijkse en vaste hoogtepunt op de toeristische kalender en biedt ook een wezenlijke economische meerwaarde voor de plaatselijke middenstand en de Horeca.

Steun van Vlaanderen

De Heilig Bloedprocessie is nu ook opgenomen in de Canon van Vlaanderen. Dit is een lijst met ankerpunten van de Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen. Het belang van de processie voor de Vlaamse cultuur wordt bevestigd door de toekenning van een belangrijke subsidie van 100.000 euro door de Vlaamse regering. Met deze subsidie wil de vzw Heilig Bloedprocessie de professionalisering versterken en vooral een historisch hiaat wegwerken.

De ‘missing link’

De Heilig Bloedprocessie kende tot vandaag een historische tekortkoming. In de editie van 2024 komt er een nieuwe groep: ‘Ommegang van 1310’. De huidige processie is de evocatie van een middeleeuwse ommegang, uitgewerkt volgens het format van Antoon Viaene. De middeleeuwse processies werden georganiseerd door het stadsbestuur in samenwerking met de Gilden, de Ambachten en de Naties. Na 1302 verwerven de gilden een belangrijke politieke positie binnen het stadsbestuur. In 1310 was een Brugse stadsdelegatie naar Avignon afgereisd om voor de verering van het Heilig Bloed een aflaatbrief van de paus te bekomen. Paus Clemens V verleende op 1 juni 1310 een bul aan de Brugse delegatie waarin een pauselijke erkenning staat van de Heilig Bloeddevotie in zijn eigen kapel in Brugge en waarbij voor de verering van het Heilig Bloed en het bijwonen van de processie een aflaat werd verleend. De aankomst van deze pauselijke bul in Brugge wordt nu uitgebeeld met de introductie van een nieuwe groep ‘de ommegang van 1310’.

Deze groep vult de ‘missing link’ op tussen de praalwagen van Paus Clemens V en de Brugse jaarmarkt. Ze zal bestaan uit twee burgemeesters die de pauselijke aflaatbrief in ontvangst zullen nemen, met een kapelaan die het Heilig Bloed draagt onder een baldakijn. Daarbij ook afgevaardigden van de acht belangrijkste hoofdgilden van Brugge. Zo willen van de organisatoren van de processie de nadruk leggen op het feit dat in die periode de macht van de gilden in Brugge zeer belangrijk was en dat zij mede instonden voor de organisatie van de Heilig Bloedprocessie.

Engagementsverklaring met als baseline ‘respect’

Om haar Unesco-erkenning te borgen als immaterieel cultureel werelderfgoed van de mensheid, heeft de VZW Heilig Bloedprocessie in 2023 een engagementsverklaring  opgesteld waarbinnen ‘respect’ de rode draad is. Deze engagementsverklaring wordt toegelicht en is terug te vinden in bijgevoegd artikel – ‘Heilig Bloedprocessie Brugge’ – Herkomst, verering en volksdevotie.

Subsidie Vlaamse regering

Dankzij deze subsidie van de Vlaamse regering wil de Heilig Bloedprocessie niet alleen de belangrijkste processie in Vlaanderen blijven, maar ook haar positie consolideren, om zo samen met de Semana Sancta van Sevilla en de Palio van Siena, een van de drie majeure historische eventevocaties in Europa te blijven.

Burgemeester Dirk De fauw: “De subsidie van de Vlaamse regering is een belangrijke ‘kerstboodschap’ voor Brugge in het algemeen en voor de Heilig Bloedprocessie in het bijzonder. Deze financiële steun zal de organisatoren in staat stellen om weer een forse impuls te geven aan dit stukje immaterieel cultureel werelderfgoed.”

Dr. William De Groote: “De Heilig Bloedprocessie is de ultieme symbiose tussen Stad Brugge, haar bevolking en haar belangrijkste relikwie.”

Pol Van Den Driessche, diplomatiek adviseur van minister-president Jan Jambon: “De Heilig Bloedprocessie draagt bij tot de internationale uitstraling en schittering van Vlaanderen. Het is ook uniek erfgoed dat deel uitmaakt van het mooie, soms woelige verhaal van Vlaanderen. De minister-president was, na zijn persoonlijke deelname vorig jaar, bijzonder onder de indruk van de vormgeving én de enthousiaste inzet van zo veel vrijwilligers. Dit verdient stevige steun van de Vlaamse overheid.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat