VBRO

Geopolitieke spanningen en vertraging economische groei laten zich voelen in jaarcijfers Port of Antwerp-Bruges

2023 was opnieuw een jaar vol uitdagingen voor Port of Antwerp-Bruges. De geopolitieke spanningen en vertraging van de wereldwijde economische groei zorgen overal voor een lagere industriële productie en een daling in de handelsstromen. Daardoor daalde de totale goederenoverslag, die in 2023 271 miljoen ton cargo bedroeg, met 5,5% ten opzichte van 2022. Het marktaandeel van het containersegment van de haven blijft groeien ten opzichte van de andere havens in de Hamburg-Le Havre range en bevestigt de sterke wereldwijde positie van Port of Antwerp-Bruges in dit segment. Om ook in de toekomst de strategische rol als wereldhaven te kunnen verzekeren, blijft duurzame groei een prioriteit en is voor de volgende tien jaar een belangrijk investeringsprogramma voorzien.  Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges:  “We zijn ondertussen al ruim anderhalf jaar één haven en de toegevoegde waarde laat zich duidelijk zien, vooral gezien de huidige moeilijke context. Daardoor kunnen we de containervolumes spreiden over beide platformen en zijn we een sterker merk als haven op internationaal niveau. Als fusiehaven zetten we samen met de industrie ook belangrijke en essentiële stappen in de energietransitie, op weg naar een klimaatneutrale haven in 2050. ​ Maar onze focus ligt naast economie en klimaat ook op mens en omgeving. We zijn een haven van mensen, voor mensen en zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en de omwonenden. Daarom blijven we inzetten op de kwaliteit van onze omgeving.”

Foto©Port of Antwerp-Bruges

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat