VBRO

Goeiendagprijs 2023 zoekt Brugse zaak met mooiste Nederlandstalige naam

Op maandag 10 juli reiken Stad Brugge en het 11 Juli-Komitee voor de tiende keer de tweejaarlijkse Goeiendagprijs uit. De prijs werd in 2005 in het leven geroepen omdat steeds vaker anderstalige of nietszeggende namen voor horecazaken en winkelpanden opdoken. De naam verwijst naar de spontane welkomstgroet aan de klant.

Burgemeester Dirk De fauw: “Wie zijn horecazaak, winkel, bedrijf, organisatie … tijdens de voorbije twee jaar in Brugge heeft opgericht en die een originele of inventieve Nederlandstalige naam heeft gegeven, komt in aanmerking voor de prijs. Naast 500 euro krijgt de winnaar ook een oorkonde. Die wordt overhandigd op maandag 10 juli tijdens een academische zitting in de gotische zaal van het Stadhuis, naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.”

De vorige laureaat was Psychologen-groepspraktijk Binnenruimte in Sint-Kruis. Vishandel Pieterman (Sint-Andries) en frituur Godfriet (Brugge) kregen een eervolle vermelding. Op de vorige edities vielen café ’t Perrongeluk, culinair evenement Voorsmaak, kledingzaak Twee Meisjes, dierenartspraktijk Van Kop tot Staart, restaurant ’t Jong Gerecht, Bistro Refter, restaurant De Zoete Zonde en kapper De Hoofdzaak in de prijzen.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Uitbaters, eigenaars, initiatiefnemers … kunnen zich nu al kandidaat stellen. Namen van instellingen, bedrijven of bedrijventerreinen komen eveneens in aanmerking. Ook particulieren of verenigingen kunnen een naam opgeven die hen is opgevallen. De namen moeten gegeven zijn na de toekenning van de vorige prijs in juli 2021. Een jury met leden van de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen en het 11 Juli-Komitee zal zich buigen over de voorstellen.”

Een voorstel indienen kan tot en met maandag 5 juni bij de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen, p/a Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge (stadsarchief@brugge.be) of bij het 11 Juli-Komitee, p/a Olieboomstraat 26, 8020 Oostkamp (roelandvddriessche@hotmail.com).

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat