VBRO

Grote operatie renovatie stookinstallaties in historische gebouwen

Brugge telt heel wat historisch waardevolle gebouwen die in eigendom of beheer zijn van de stad. Met het oog op een lager energieverbruik, ging de stad een samenwerking aan met Fluvius, om de renovatie van de stookplaatsen in deze gebouwen fors te versnellen . Dit is niet enkel positief voor het energieverbruik, en dus voor de stadskas, maar het zorgt ook voor een aanzienlijke CO2-reductie.

Het duurzaam renoveren van historische gebouwen vraagt een specifieke deskundigheid. Daarom werd een kaderovereenkomst afgesloten met Fluvius.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Als stad beheren we heel wat historische gebouwen, en velen van hen waren nog uitgerust met oude, energieslurpende en heel vervuilende stookinstallaties. Niet enkel drukt de energierekening op onze portemonnee maar het zorgde ook voor een grote co2-uitstoot. Daarom hebben we besloten de inspanningen in renovaties te versnellen en daartoe hebben we een kaderovereenkomst afgesloten met Fluvius. Het resultaat mag er wezen: we reduceren ons energieverbruik met 574.971 kWh/jaar en de CO2-uitstoot met meer dan 135 ton per jaar. Bovendien werd het grootste stookplaatsrenovatieproject, namelijk het Groeningemuseum, toekomstklaar gemaakt door aansluiting op het BEO-veld van BRUSK.”

Enkele voorbeelden

De stookplaats van het Groeningemuseum dateert van de jaren 1982 en was dringend aan vervanging toe. Gezien de kostbare kunstwerken die er bewaard worden, zijn een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid er van groot belang. De oude installatie werd vervangen door een geothermische warmtepomp met een back-up van condenserende gasketels. De warmtebron bestaat uit aardsondes -op de site van BRUSK- van 150m diep die samen een BEO-veld vormen. Deze nieuwe installatie staat in voor de verwarming van het Groeningemuseum, van de conciërgewoning, van het directiegebouw, het Arentshuis, de kapel en het koetshuis: een heus mini-warmtenetje eigenlijk! De stookinstallatie kan dus later ingepast worden in een eventueel warmtenet.

Ook de oude koelinstallatie werd vervangen door een koelmachine met externe condensor op het dak. De koelinstallatie werkt niet enkel voor het Groeningemuseum, maar ook voor de kapel en het koetshuis.

Tijdens de werken werd voorzien in tijdelijke luchtgroepen en een goede planning om de periodes waarin de installatie buiten dienst was, zo kort mogelijk te houden.

Bovendien hebben we geïnvesteerd in een gebouwbeheersysteem, waarmee we alle verbonden gebouwen kunnen monitoren en zo onze installatie veel efficiënter kunnen inzetten. Het bestaande bevochtigingssyteem werd geïntegreerd in het ventilatiesysteem.

Via het nieuwe gebouwbeheersysteem kunnen we alle energiestromen naar alle gebouwen monitoren én kunnen we op  die manier de rendementen goed opvolgen én eventueel optimaliseren.

Hierdoor realiseren we een energiebesparing van bijna 417.291 kWh per jaar, een CO2-reductie van 54,9 ton per jaar. Dat is het equivalent van een bos met de oppervlakte van 8,5 voetbalvelden.

Voor de gebouwen Sint-Janshospitaalmuseum én voor het aanpalende Toerismehuis waren twee afzonderlijke stookinstallaties voorzien met telkens twee atmosferische ketels, die dateerden van 1983. Er werd beslist om de twee gescheiden stookplaatsen samen te voegen tot één stookinstallatie, waardoor er een beter rendement kan verkregen worden én een lagere exploitatiekost. Dit leverde een energiebesparing van 223.123 kWh per jaar en een CO2-reductie van 45,1 ton per jaar. Bovendien is de nieuwe stookplaats klaargezet om eenvoudig te worden aangesloten op het warmtenet.

De ketels van de het museumdiensten gehuisvest in de Mariastraat dateerden van 1981. Wisselstukken waren niet meer verkrijgbaar en de ketels waren dus helemaal end-of-life. De afgelopen jaren waren er heel wat problemen met deze atmosferische ketels wat de verwarming in het museum niet ten goede kwam. De vier stookplaatsen werden in 1 dossier aangepakt en omgevormd tot 1 hoofdstookplaats met een onderstation. Stookolie werd vervangen door aardgas. Door deze centrale warmteopwekking wordt een veel beter rendement verkregen én een lagere exploitatiekost. Doordat er minder ruimte in beslag wordt genomen, is er ook hier ruimte vrijgemaakt voor een toekomstige aansluiting op een warmtenet. Dit resulteert nu al in een energiebesparing van 239.000 kWh/jaar, en een CO2-reductie van meer dan 72,9 ton.

Ook de stookplaats op de zolder van het Hof van Gistel in de Naaldenstraat werd gerenoveerd, we installeerden er een condenserende inox gasketel. Daar werd een energiebesparing gerealiseerd van 44.000 kWh/jaar en een CO2-reductie van meer dan 8 ton/jaar, of een equivalent van een voetbalveld bos. We installeerden er wachtbuizen zodat aansluiting op een toekomstig warmtenet op een eenvoudige manier mogelijk zal zijn.

Burgemeester Dirk De fauw: “Brugge is een fantastische stad om te wonen en werken en dat willen we zo houden. In Brugge willen we tegen 2030 de directe uitstoot van CO2 met de helft laten afnemen. We vegen ook voor eigen deur en investeren in de duurzame renovatie van de stookinstallaties van ons stadspatrimonium.”

“De samenwerking tussen Fluvius en de Stad Brugge toont hoe we met geavanceerde technologieën en een gerichte aanpak kunnen bijdragen aan zowel het behoud van ons historisch erfgoed als aan het milieu. Het is inspirerend om te zien hoe deze projecten niet alleen energie-efficiëntie verhogen maar ook aanzienlijk bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot,” vertelt Michel Martens, Projectleider bij Fluvius.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat