VBRO

Heilig Bloedprocessie nadert met rasse schreden

Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. Dit jaar is dat op donderdag 9 mei. De processie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van geloof. Het overheersende thema is de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. De Bijbelse verhalen vormen de basis van de processie. Thematisch is de Heilig Bloedprocessie opgesplitst in vier delen. De evocatie begint met het Oude Testament, van de Schepping tot de profeten. Vervolgens komt het Nieuwe Testament aan bod, van de geboorte in Bethlehem tot Pinksteren. Het derde deel verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het laatste deel begeleiden de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen.
Ruim 1.800 deelnemers zingen, musiceren, dansen en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen. De Heilig Bloedprocessie staat op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO-werelderfgoed).
De eigenlijke Heilig Bloedprocessie start aan de Dijver om 14.30 uur en bewandelt een parcours doorheen de Brugse binnenstad. De passage op elk punt van het parcours duurt ongeveer anderhalf uur. De voorbereidingen voor figuranten en medewerkers (kledij, rekwisieten, grime, pruiken…) vinden momenteel plaats in de stadshallen. Op de dag van de processie zelf, 9 mei, worden de levende dieren opgesteld in de Minderbroederstraat, het Pandreitje, het Astridpark en in de omgeving van de Oude Burg. Het volledige programma van Brugges Schoonste Dag vind je terug op www.bloedprocessiebrugge.be.

Foto©Brugs Radiohuis

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat