VBRO

Hier brengen scherven geen geluk

Naar aanleiding van verschillende incidenten waarbij telkens glas heel wat overlast en problemen veroorzaakte in de uitgaansbuurt, geldt vanaf nu een glasverbod op straat. Een nieuwe campagne met de affiche ‘Hier brengen scherven geen geluk’ moet dit duidelijk maken.

In de Brugse uitgaansbuurten vertoeft een deel van het uitgaanspubliek zich tijdens de weekendnachten dikwijls op straat. Het gaat enerzijds om mensen die uit de verschillende horecazaken komen om een frisse neus te halen of een sigaret te roken. Anderzijds gaat het om mensen die in de uitgaansbuurt lopen zonder horecazaken te bezoeken. Hierbij wordt er dikwijls buiten geconsumeerd waardoor glas op het openbaar domein achtergelaten wordt.

Het glas zorgt voor heel wat problemen en ongemakken. Mensen kunnen zich verwonden aan glasscherven. Glas wordt echter ook geregeld gebruikt als wapen tijdens schermutselingen of vechtpartijen, met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg. Ook politiemensen lopen daarbij gevaar als ze moeten tussenkomen tijdens deze incidenten. Het glas in en rond de uitgaansbuurt zorgt ook voor lekke banden bij heel wat fietsers, bromfietsers en autobestuurders. Vooral de politiediensten, die dikwijls met politievoertuigen aanwezig zijn, rijden geregeld lekke banden.

Ondanks de intense sensibilisering in het verleden en de geleverde inspanningen van de uitbaters van de horecazaken in de uitgaansbuurt, blijft er toch nog heel wat gebroken en achtergelaten glas slingeren in de uitgaansbuurten. Niet alle horecazaken beschikken over bewakingsagenten die er mee op toezien dat er geen glas uit de zaak of vanop de terrassen meegenomen wordt tijdens het uitgaan. Ook de uitbaters en het aanwezige personeel kunnen onvoldoende verhinderen dat het glas meegenomen wordt naar buiten. Daarnaast worden ook heel wat dranken in glazen verpakkingen van thuis meegenomen of aangekocht in de (nacht)winkels in de buurt.

“Tijdens een overleg met de horeca-uitbaters in oktober is gebleken dat zij voorstander zijn van een formeel glasverbod op straat in de uitgaansbuurten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het glasverbod komt er dus in samenspraak met de horeca-uitbaters. Op die manier hebben zij ook een middel om de klanten gericht aan te spreken en hen erop te wijzen dat het bezit van glas op straat verboden is in de uitgaansbuurten. Voor de politiediensten is een glasverbod een bijkomend instrument om gericht en gepast tussen te komen.”

Glasverbod

Het glasverbod geldt van donderdag tot en met zondag tussen 22.00 uur en 8.00 uur. Het is in die tijdspanne verboden om in het bezit te zijn van dranken in glazen recipiënten. Ook geopende glazen recipiënten vallen onder dit verbod. Het glasverbod geldt op volgende locaties: Markt, Eiermarkt, Geernaartstraat, Rozemarijnstraat, Kuipersstraat, Niklaas Desparsstraat, Jakob Van Ooststraat, Adriaan Willaertstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, ’t Zand, Artoisstraat, Vrijdagmarkt, Zuidzandstraat, Steenstraat, Kraanplein, Kraanrei, Ieperstraat, Langestraat en Hoogstraat. Het verbod is niet van toepassing op de vergunde terrasruimte in deze zone.

Overtredingen worden bestraft met een GAS-boete van maximaal 350 euro.

“Om het publiek in de uitgaansbuurt duidelijk te maken dat glas niet thuishoort op straat, lanceren we vanaf vandaag een nieuwe campagne met als glasheldere slogan ‘Hier brengen scherven geen geluk’. Niet alleen in het straatbeeld, maar ook op sociale media zal deze boodschap weerklinken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Korpschef Dirk Van Nuffel: “Nu we de campagne lanceren, geven we de mensen uiteraard nog wat tijd om zich te vergewissen van het glasverbod. De affiches en bordjes moeten ervoor zorgen dat zowat iedereen in de uitgaansbuurt op de hoogte is van deze nieuwe maatregel. Er wordt al enkele weekends door de aanwezige politie gesensibiliseerd maar vanaf 1 december gaan we wel repressief optreden en riskeer je dus sowieso een gasboete.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat