VBRO

Hoort u er ook nog bij?

De impact van gehoorverlies op ons algemeen welzijn en waardig ouder worden neemt een steeds grotere rol in onze maatschappij en wordt vaak onderschat. De laatste jaren tonen meer en meer studies deze nadelige invloed aan. Daartegenover staat dat meer en meer mensen slechthorend worden of al zijn. De wereldgezondheidsorganisatie WHO startte daarom recent een campagne op om gehoorverlies bespreekbaar te maken en ook vanuit het RIZIV werd een campagne opgezet om de huisartsen in België te sensibiliseren.

In het kader hiervan organiseert de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten van het AZ Sint-Jan Brugge, in samenwerking met Stad Brugge, op woensdag 25 oktober een informatiedag over gehoorverlies en de behandeling ervan.

Het voormiddag programma omvat de werking van het gehoor, de onderzoeken tot het vaststellen van gehoorverlies en de werking van hoortoestellen. In de namiddag gaan we dieper in op de oplossingen ingeval een hoortoestel ontoereikend wordt. De verschillende soorten hoorimplantaten zullen aan bod komen. Finaal geven we uitleg over cochleaire implantatie en de werking van ons centrum.

Schepen van Welzijn Pieter Marechal: “Als stadsbestuur vinden we het zeer belangrijk om gezondheidsbevorderende initiatieven te ondersteunen. Deze informatiedag draagt daar zeker toe bij. Mensen die met gehoorproblemen of gehoorverlies te kampen hebben, kunnen terecht in de Magdalenazaal voor uitgebreid en degelijk advies.”

Schepen van Sociale Zaken Pablo Annys: “Onderzoek toont aan dat er een belangrijke link is tussen slecht gehoor en vroegtijdige dementie, depressie, lagere levenskwaliteit, sociaal isolement en eenzaamheid. Samen met AZ Sint-Jan willen we hier op deze gezamenlijke studiedag voor alle Bruggelingen verandering in brengen.”

Dr Bob Lerut, oorarts, is de initiatiefnemer van dit project en benadrukt het belang van tijdige behandeling van gehoorverlies: “Gehoorverlies wordt dikwijls miskend en is niet altijd even merkbaar voor de omgeving. Echter geeft het op termijn aanleiding tot cognitieve achteruitgang, sociaal isolement en zelfs burn-out. Voor elke vorm van gehoorverlies is er vandaag een behandeling, gaande van hoortoestellen tot gehoor herstellende operaties en finaal een cochleaire implantatie, wanneer een hoortoestel niet meer toereikend is.”

Deze informatiedag vindt plaats op woensdag 25 oktober 2023 van 9.00 tot 17.00 uur in de Magdalenazaal in Brugge en is gratis voor iedereen. Vertaaltolk en kinderopvang zijn voorzien.

Programma

Voormiddag (9.00 – 12.30 uur)

  • De werking van het gehoor
  • De impact van gehoorverlies op de maatschappij en ons algemeen welzijn
  • Onderzoek van gehoorverlies
  • Behandelingsmogelijkheden (Hoortoestellen, Gehoorsverbeterende operatie, Beengeleidingsimplantaten, Middenoorimplantaten, …)

Namiddag (13.30 – 17.00 uur): Wat als een hoortoestel niet volstaat?

– De weg naar een cochleair implantaat (CI)
– De werking van een cochleair implantaat (CI)

– Het ‘CI-traject’ van A tot Z

– Bimodale Fitting: de sleutel tot succesvolle samenwerking tussen hoorcentra, CI Centra en patiënten

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat