VBRO

Klankbordgroep toegankelijkheid in Brugge

In Brugge wonen heel wat personen met een handicap die graag een steentje willen bijdragen en hun ervaring willen inzetten voor een meer toegankelijke stad. Om dit te faciliteren starten Stad Brugge en de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap met een ‘Klankbordgroep toegankelijkheid’.

“Met de Klankbordgroep willen we mensen oproepen om verschillende diensten, producten of ontwerpen van de Stad mee uit te testen of te evalueren op het vlak van toegankelijkheid”, zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal. “Dit kan gaan over een toegankelijke wandeling voor Wintergloed of voor de Triënnale, het testen van een website of app, een ervaringswandeling bij een heraanleg van het openbaar domein, het evalueren van het ontwerp van een nieuw gebouw… Zo willen we korter op de bal spelen en samenwerken met de eindgebruikers. Op die manier willen we de kwaliteit van onze diensten, producten en ontwerpen nog verbeteren.”

De Klankbordgroep geeft geen advies voor het beleid van de Stad. Advies geven blijft de taak van de adviesraad.

Het oprichten van een Klankbordgroep is een van de acties van het toegankelijkheidsplan 2023-2025. Dialoog met ervaringsdeskundigen, adviesraden, doelgroeporganisaties en partners wordt hierbij gezien als een van de vier fundamenten voor een stevig toegankelijkheidsbeleid.

Het toegankelijkheidsplan kan men raadplegen op

https://www.brugge.be/stad-brugge_toegankelijkheidsplan-2023-2025

Aanmelden voor de Klankbordgroep kan via e-mail (sociaalbeleid@brugge.be) of telefonisch (050 47 54 78).

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat