VBRO

Nieuw en veilig wandel- en fietspad in Sint-Kruis

Stad Brugge kocht in maart 2020 een hoeve en gronden rond Veltembos.  Een strategische aankoop, want de Stad had de ambitie om veilig fietsverkeer te realiseren in de omgeving van diverse scholen in Sint-Kruis, een park aan te leggen voor de buurt en het bos uit te breiden. De eerste fase, de aanleg van de fietspaden, is afgerond en wordt vandaag ingereden door burgemeester Dirk De fauw, schepen van Openbaar Domein, Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem, buurtbewoners en enkele klassen uit omliggende scholen. “Aanleg van parken, aanwezigheid van groen en veilig fietsverkeer rond schoolomgevingen staan hoog op de agenda bij het stadsbestuur”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.

Strategische aankoop in 2020

“In het begin van de legislatuur (2019) kreeg ik een mailtje van een bewoner die me vroeg dit dossier op te lossen. Ik beet me vast in het dossier en bezocht het koppel Steevens. Na veel overleg bereikten we een akkoord. Ook de omliggende gronden in mede-eigendom konden aangekocht worden, zodat ook aansluitende percelen aan de Blauwvoetstraat, Felix Timmermansstraat en Zandtiende het park en de fietspaden konden bereiken. Na 25 jaar was de kogel eindelijk door de kerk. De eigenaar kon nog drie jaar na de verkoop in de hoeve blijven wonen en de deal was ook dat het enkel parkbestemming mocht hebben. De heer Steevens had er 78 jaar gewoond, het was zijn geboortehuis en dus was het ook een emotionele kwestie”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Door mijn bevoegdheden als Schepen van Financiën, Openbaar Domein en Eigendommen kon ik onderhandelen over de aankoop, maar ook het plan voor het park in werking stellen, budget voor de aankoop via strategische aankopen vrijmaken en ook budget voor de aanleg van de fietspaden en het park vrijmaken”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Realisatie van veilig fietsverkeer tussen zwembad en diverse schoolomgevingen

“Voor de vele leerlingen, die dagelijks in Sint-Kruis met de fiets of te voet naar school gaan, zal een volledig afgewerkt en veilig fiets- en wandelpad een grote meerwaarde zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Vroeger was dit niet mogelijk omdat het een private weg was en de eigenaars de doorgang ook konden afsluiten. Door de aanleg van de fietspaden zal er nu een veilige doorgang mogelijk zijn. Op deze manier is ook de Veltemweg en Vossesteert voor fietsers ontlast. Er kwam deze legislatuur ook al een verkeersplateau aan Ter Lo en ook aan de Bossuytlaan werd een lange verkeersdrempel aangelegd.”

Een Park Steevens in deelgemeente Sint-Kruis

In totaal kon zo 2,8 ha bijgekocht worden. Na de aankoop van de hoeve en bijbehorende grond werd het park van 2,3 ha groot meteen opengesteld met picknickbanken, zodat de buurtbewoners van het groen konden genieten. Deze prachtige groene plaats is een echte meerwaarde voor Sint-Kruis.

Na de herfstvakantie start de tweede fase van de werkzaamheden in Park Steevens. In deze fase wordt een vlonderpad of plankenweg aangebracht naast een zone waar plaats is voor natte natuur. In fase drie zal de volledige groenaanleg van het park gebeuren. Dit staat gepland van januari 2023 tot en met 15 april 2023. “Er werd gekozen voor aanvullende bosaanplant bij het Veltembos, om zo de grens tussen park en bos in elkaar te laten vloeien. Ook open plaatsen voor rust en recreatie worden voorzien. In het ontwerp werd rekening gehouden met alle mogelijke gebruikers. Het park is heel toegankelijk. We kozen voor betonvoetpaden, voldoende zitplaatsen en een drempelloze aanleg naar de toegangsstraten en voetpaden om zo de toegankelijkheid te garanderen. Op die manier is het echt een park voor iedereen!”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Feest

De aanleg van het park zal af zijn half april. Nadien volgt een mooi feest met de buurt en de scholen.

Fasering

Fase 1: Wandel- en fietspark ter hoogte van het Veltembos – afgewerkt.

Fase 2: Aanleg vlonderpad en tweede deel van het wandel- en fietspad – 7 november tot eind december 2022.

Fase 3: Groenaanleg – januari 2023 tot en met 15 april 2023.

Investeren in groen en veilige wandel- en fietspaden

De investering bedraagt 707.718,58 euro (excl. BTW). “Met dit project investeren we in onze deelgemeenten, in groene plaatsen en in fietsveiligheid. Sint-Kruis krijgt er een groene trefplek voor jong en oud bij”, besluiten burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat