VBRO

Nieuwe voetpaden voor Brugse Rustenburgwijk

De Rustenburgwijk in Brugge Sint-Pieters krijgt nieuwe voetpaden. Daarnaast komen bij de heraanleg ook 75 nieuwe bomen en nieuwe beplanting. “We zetten in op een duurzame en onderhoudsvriendelijke wijk. Met deze werkzaamheden plaatsen we de veiligheid van de voetgangers voorop en terzelfder tijd maken we de wijk groener”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Nieuwe voetpaden voor een veiligere voetgangersbeleving

De Rustenburgwijk is dringend toe aan nieuwe voetpaden. “De bestaande voetpaden steken op door wortels van de bomen in de straat. Dit zorgt voor een moeilijke doorgang voor voetgangers. Op vraag van de buurtbewoners pakken we nu de voetpaden in deze wijk aan”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De heraanleg omvat de Karel Mestdaghstraat, de Kannunik Duclosstraat, de Hendrik Waelputstraat en de Sint-Pietersstatiedreef tussen huisnummers 1 tot en 23. Niet alleen de voetpaden, maar ook de boordstenen en de greppels zullen meegenomen worden bij deze heraanleg.

Grotere plantvakken en 75 nieuwe bomen

Naast de voetpaden heeft ook het groen in de Rustenburgwijk nood aan vernieuwing. Er stonden heel wat bomen in te kleine plantvakken. De bomen kregen hierdoor niet de ruimte die ze nodig hadden. Daarom vergroten we, bij de heraanleg van de voetpaden, ook de plantvakken. De bomen uit de te kleine plantvakken werden al verwijderd. “We zullen hier 75 nieuwe bomen aanplanten. Deze kunnen mooi uitgroeien in de grotere plantvakken. Hierdoor verzekeren we de duurzaamheid van de voetpaden die opstaken door de wortels van de bomen. Door de grotere plantvakken zal dit niet meer het geval zijn”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

De grote plantvakken zorgen ook voor betere waterinsijpeling van de voetpaden. Rond de bomen worden bloemen geplant in plaats van gras. Op deze manier zal de buurt er kleurrijker uitzien en is het beter voor de biodiversiteit. “Er wordt rekening gehouden met geparkeerde auto’s door in de plantvakken grasdallen te voorzien, zodat de passagiers van wagens niet in de beplanting hoeven in of uit te stappen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Fasering

De werkzaamheden nemen 65 werkdagen in beslag en zullen gefaseerd verlopen om zo de toegankelijkheid van de straten tijdens de werkzaamheden te garanderen.

Fase 1 – Karel Mestdaghstraat (van Oostendse Steenweg tot en met Rustenburgstraat)

Fase 2 – Karel Mestdaghstraat (van Rustenburgstraat tot en met Wijnenburgstraat)

Fase 3 – Karel Mestdaghstraat (van Wijnenburgstraat tot en met Sint-Pietersstratiedreef even zijde)

Fase 4 – Kanunnik Declosstraat

Fase 5 – Sint-Pietersstatiedreef (van Oostendse Steenweg tot Wijnburgstraat)

Fase 6 – Hendrik Waelputstraat

Fase 7 – Aanplant bomen en onderbeplanting

Investeren in voetgangersvriendelijke en groene wijk

De investering bedraagt in totaal 569.958,09 euro. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bvba Seru & Zonen.

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat