VBRO

Officiële opening vernieuwd Conservatorium Brugge

In juni 2020 startte Stad Brugge met de functionele aanpassings-, optimalisatie- en restauratiewerkzaamheden van het Conservatorium. Na twee intensieve verbouwingsjaren wordt het vernieuwde Huis Claesman weer in gebruik genomen door het muziekconservatorium. Dit gebeurt in twee fasen. Eind augustus verhuizen alle piano’s en het materiaal naar het schoolgebouw, waar de lessen starten op maandag 5 september. In een tweede fase – later dit najaar – worden de polyvalente zaal, de dansklas en de zone van de bibliotheek geopend.

Burgemeester Dirk De fauw: “Op maandag 8 juni zijn de werkzaamheden gestart voor de renovatie aan het Conservatorium. Het gebouw is een van de vele bijzondere locaties in de stad. In 1742 verrees hier een stijlvol stadspaleis door de heer Albert Claesman. Het woonhuis is gebouwd volgens het Franse principe ‘entre cour et jardin’, tussen koer en tuin. Dit typeert nog steeds het herenhuis.

De Franse smaak en architectuurregels komen het sterkst naar voor in de ruimte-indeling. Zicht- of circulatieassen spelen hierin een belangrijke rol. De enfilade des portes is een opeenvolging van vertrekken waarvan de deuren in één lijn liggen en een doorkijk mogelijk maken. Hoe hoger de welstand van de bewoners, hoe langer de enfilade. In het Conservatorium is de enfilade bijna 40 meter.

In 1852 werd het stadspaleis, in opdracht van een nieuwe eigenaar, door architect Alleweireldt onder handen genomen. Zijn hand is onder andere herkenbaar in het ronde bovenlicht dat de 18de-eeuwse slingertrap van bovenaf verlicht.

In 1885 besliste het College om het Conservatorium, toen gevestigd aan de Langerei, te verhuizen naar het 18de-eeuwse herenhuis. Sinds 1886 is het Stedelijk Conservatorium hier ondergebracht.

Sinds 1974 is het stedelijk Conservatorium van Brugge beschermd als monument.

Ik dank directeur Bart Naessens en zijn voltallige equipe voor de medewerking en het geduld. De voorbije verbouwingsjaren waren ongetwijfeld niet evident, maar al het wachten wordt nu zeker beloond. Na twee intensieve verbouwingsjaren wordt het vernieuwde Huis Claesman weer in gebruik genomen door het muziekconservatorium. Dit gebeurt in twee fasen. Alle piano’s en het materiaal verhuisden naar het schoolgebouw, zodat de lessen hier morgen – op maandag 5 september – kunnen starten. In een tweede fase – later dit najaar – worden de polyvalente zaal, de dansklas en de zone van de bibliotheek geopend.

Zo dadelijk zullen schepen Minou Esquenet en schepen Jasper Pillen wat meer duiding geven over de werkzaamheden en de specifieke invulling van de lokalen.

Ik kan nu al meegeven dat ik bijzonder fier ben op het resultaat. Ik hoop dat heel wat Bruggelingen tijdens Open Monumentendag komend weekend mogen ontdekken dat er heel veel muziek zit in dit gebouw.”

Schepen van Klimaat en Energie en Facilitair Beheer Minou Esquenet: “Dit 18de eeuwse stadspaleis hebben we met de grootste zorg terug in ere hersteld. Voor deze ambitieuze restauratiewerken zijn we de uitdaging aangegaan om een meer dan 200 jaar oud monument aan te passen aan de hedendaagse eisen van de gebruikers én de huidige energievereisten. Door op een doordachte manier verschillende ingrepen te combineren, zijn niet enkel nieuwe polyvalente ruimte gecreëerd, is de toegankelijkheid en de akoestiek verbeterd, maar zijn ook energiebesparende maatregelen genomen. Door te gaan isoleren hebben we het energieverlies met 30% kunnen verminderen. De bestaande verlichting hebben we vervangen door LED. In een gebouw dat geschiedenis uitademt vormen de ramen de spiegels van het verleden. De nieuwe ramen naar oud model zijn aan de buitenzijde voorzien van monumentenglas authentiek aan hun tijdsgeest, maar de ramen voldoen ook aan de 21ste eeuwse vereisten op vlak van isolatie en veiligheid. Waar de historische ramen bewaard en hersteld werden zijn er voorzetramen geplaatst om zo te voldoen aan de hedendaagse normen qua isolatie, veiligheid en akoestiek.

De verwarmingsinstallatie werd volledig vervangen en gekoppeld aan een systeem van vloerverwarming in combinatie met ingebouwde convectoren en radiatoren.  De future-proof stookinstallatie kan later makkelijk aangesloten worden op een warmtenet. Om het elektriciteitsverbruik verder te verminderen zijn bovendien fotovoltaïsche panelen geplaatst.

Ook aan waterbuffering en hergebruik is gedacht. Om duurzaam om te gaan met water werd een regenwaterput van 20.000 liter geïnstalleerd. Zo wordt regenwaterrecuperatie toegepast voor alle toiletten. Er is ook een bufferput geplaatst om intense buien op te vangen.

Alle ingrepen en hedendaagse technieken werden omzichtig uitgevoerd om het waardevolle erfgoed terug te laten schitteren en de leerlingen en schooldirectie een prachtige en comfortabele plek te bezorgen. Dankzij de ontmanteling van de 20ste-eeuwse toevoegingen zoals lichte scheidingswanden, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren… kregen de ruimtes hun originele maatverhoudingen terug. Op verschillende plaatsen werd zo het originele plafondlijstwerk terug zichtbaar.

Ik nodig iedereen van harte uit om dit prachtige monument in het hart van onze stad zelf (opnieuw) te komen ontdekken. De Open Monumentendagen bieden hiervoor de ideale gelegenheid.”

Schepen van Onderwijs Jasper Pillen: “Deze heringebruikname voelt meer dan gewoon thuiskomen. Iedereen met een hart voor het Stedelijk Conservatorium van Brugge is blij dat we terug thuis zijn in de Sint-Jakobsstraat. Sinds 1886 is het Conservatorium hier thuis en met de gemaakte investeringen van de voorbije jaren zijn we klaar om daar nog eens 150 jaar bij te doen. Het Conservatorium staat al die tijd al gekend voor haar kwalitatief kunstenonderwijs in de beste omstandigheden. Vandaag met de heringebruikname zetten we opnieuw een grote stap. Samen met de directie, docenten en leerlingen tellen we af naar de officiële opening op 7 november.”

Bijkomende info

Stad Brugge werkte voor de realisatie van dit project samen met architectenbureau STUDIOBONT en studiebureau AIKO. Voor het restauratiedossier werkte Stad Brugge samen met Conservatiearchitecten Benoit Delaey.

Dossier studiobont & AIKO

Totale bouwkost: 5.388.695,95 euro incl. btw

  • Voor dit project werd reeds een subsidie via Agion (DKO) toegekend voor de energiebesparende maatregelen (vervangen enkel glas, plaatsen dak- en vloerisolatie) van 195.441,00 euro
  • Voor dit project is een premie toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor restauratiewerken (herstel houten vloeren en deuren en het vernieuwen van het buitenschrijnwerk) van 60.000 euro.

Dossier Benoit Delaey – conservatiearchitecten

Totale bouwkost: 291.180,96 euro incl. btw

  • Voor dit project is een premie toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor restauratiewerken van 107.819,38 euro.

TOTAAL BEIDE DOSSIERS

Totale bouwkost: 5.679.876,91 euro incl. btw

Totaal premie: 363.260,38 euro

Foto: Persdienst Stad Brugge: Burgemeester en Schepenen met directie en leerkrachten in de tuin van het Conservatorium.

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat