VBRO

Ontwerp Steenbruggebrug is klaar

De vernieuwing van de Steenbruggebrug over het kanaal Gent-Oostende, de kanaalbocht en haar omgeving wordt volop voorbereid. Nu het definitieve ontwerp klaar is kan De Vlaamse Waterweg de omgevingsvergunning aanvragen, die nodig is om de werken te kunnen uitvoeren. Daar komt een openbaar onderzoek bij kijken dat nog loopt tot 22 februari 2023. “Het project zal een grote impact hebben op de omgeving en de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge en Oostkamp. De nieuwe bruggen aan Steenbrugge moeten zorgen voor minder file, meer veiligheid, meer groen en een vlotter gebruik van de binnenvaart”, klinkt het bij Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.  De huidige, beweegbare Steenbruggebrug is dringend aan vervanging toe. Niet alleen omdat deze brug sterk verouderd is, maar ook om tegemoet te komen aan de huidige noden van het scheepvaart- en wegverkeer in de streek.
Minister Peeters: “Tussen Brugge en Oostkamp komt een nieuwe hoge, vaste brug die komaf moet maken met wachttijden voor het wegverkeer. Ze wordt uitgerust met een afzonderlijke busbaan en een vrijliggend fietspad. Zo kunnen alle weggebruikers eenvoudig de oversteek maken. De nieuwe brug komt op dezelfde plek als de huidige. Het wordt een exemplaar van zeven meter hoog, waar schepen onderdoor kunnen met drie lagen containers. Ook de omgeving wordt grondig vernieuwd.”
De huidige bocht in het kanaal Gent-Oostende wordt recht gemaakt. Zo hoeven schippers geen moeilijke manoeuvres meer uit te voeren aan een lage snelheid. Waar nu de bocht ligt, zal ruimte vrijkomen voor fauna en flora, alsook een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Verder worden er opnieuw heel wat parkeerplaatsen voorzien tussen het kanaal en het kruispunt aan de Meulestee.
“Het comfort van de actieve weggebruiker wordt gegarandeerd”, benadrukt minister Peeters. “Fietsers en voetgangers krijgen een vlakke brug om makkelijk en veilig het kanaal te kruisen. Deze volledig autovrije oversteekplaats van 6 meter breed is een beweegbare draaibrug in functie van de scheepvaart. Aan beide oevers zijn ook luifels voorzien die enige beschutting geven aan de wachtende voetgangers en fietsers.”

Omgevingsaanvraag ingediend

Eind 2014 is de studie Stadsvaart van start gegaan, waarin de Steenbruggebrug, de Dampoortsluis en de Brugse doortocht vervat zitten. Voor de Steenbruggebrug heeft De Vlaamse Waterweg nv sinds oktober 2019 een voorontwerp klaar dat een vlottere doorstroming van het verkeer op het water en op de weg belooft, en ook de kanaalomgeving wordt mooier gemaakt. Tijdens een eerdere infomarkt gaven we reeds de mogelijkheid om dit omvangrijke project te ontdekken aan de hand van toekomstbeelden en visuals in virtual reality. De input die we toen ontvingen, was talrijk en hebben we meegenomen in het voorontwerp. Daarmee konden we ook de MER-studie (het onderzoek naar de te verwachten gevolgen voor mens, natuur en landschap) begin 2020 finaal afronden. Bij de opmaak van het definitieve ontwerp zijn meteen heel wat keuzes gemaakt, onder andere over de materialen die we zullen gebruiken, minder-hindermaatregelen enz. Nu het definitieve ontwerp op tafel ligt, kunnen we een volgende fase ingaan. Stap per stap komt er zo meer zicht op de aanpassings- en verbeteringswerken, die zowel de scheepvaart als de omgeving ten goede komen.
Dit project is erg belangrijk voor de stad Brugge, licht burgemeester De fauw toe: “De vaste, hoge brug zal het mobiliteitsprobleem oplossen en de beweegbare voetgangers- en fietsersbrug zal onder andere het schoolgaand verkeer in de buurt veiliger laten verlopen. Ook de groenere omgeving zal voor een verademing zorgen. Deze troeven zullen onze inwoners én bezoekers aan de stad binnen afzienbare tijd ten goede komen. Als stadsbestuur zijn we dus zeer verheugd dat deze brug vernieuwd wordt.”
Ook in Oostkamp zijn ze het daarmee eens. Burgemeester Jan de Keyser: “Het project Stadsvaart is dé kans om een oud zeer voor Oostkamp aan te pakken, namelijk de verkeersdoorstroming langs de Gaston Roelandsstraat en de Baron Ruzettelaan. De huidige brug is een flessenhals voor het dagelijkse drukke verkeer op de belangrijke verkeersas tussen Oostkamp en Brugge. Vlot verkeer heen en terug, een veilig traject voor fietsers en minder hinder voor de omwonenden zijn voor onze gemeente prioritair.”

Groen licht via openbaar onderzoek

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning komt een openbaar onderzoek kijken. Dit openbaar onderzoek loopt van 24 januari 2023 tot en met 22 februari 2023. Het openbaar onderzoek gaat alleen over de uiteindelijke plannen van het project, dus niet over de periode van de werken en de hinder. De plannen kunnen in die periode digitaal ingekeken worden via het omgevingsloket of tijdens de openingsuren in OostCampus in Oostkamp en het Huis van de Bruggeling in Brugge. Daarnaast kan je met persoonlijke vragen ook terecht op een zitdag in Oostkamp op dinsdag 31 januari tussen 13 en 19 uur (OostCampus, Siemenslaan 1) en een zitdag in Brugge op woensdag 1 februari tussen 13 en 20 uur (Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2).
Inschrijven hiervoor kan via www.seineschelde.be/zitdagen-steenbruggebrug.

De werken aan de Steenbruggebrug en omgeving worden in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase omvat voorbereidende werken zonder grote gevolgen voor de omgeving, zoals het uitgraven van een deel van het nieuwe kanaal en de bouw van de nieuwe kaaimuren. Ook de voetgangers- en fietsersbrug wordt reeds gebouwd maar nog niet in dienst genomen. De eerste fase zal ongeveer een jaar duren vanaf half 2023. Fase 2 start ten vroegste half 2024 en omvat alle andere werken. Goed om weten: de bestaande Steenbruggebrug wordt pas in deze fase onderbroken. Vanaf dag één wordt ingezet op een ‘Minder hinder’-beleid dat de bereikbaarheid van de Steenbruggebrug en omgeving tijdens de werken zo goed mogelijk garandeert. Pas wanneer de aannemer gekozen is, is er een beter zicht op de fasering van de werken. De Vlaamse Waterweg werkt dan in samenspraak met deze aannemer, het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Brugge, de gemeente Oostkamp, de Lijn, de politie en hulpdiensten het ‘Minder hinder’-luik concreter en volledig uit. Ruim vóór de start van de werken volgt nog een uitgebreide communicatie over de (minder) hinder, timing en fasering.

Tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug

Eens de huidige Steenbruggebrug wordt afgebroken en er gewerkt wordt aan de nieuwe vaste, hoge wegbrug is er gedurende lange periode (ongeveer anderhalf jaar) geen verkeer mogelijk tussen beide oevers. Dit heeft een grote impact voor het verkeer langs de N50. Daarom wordt er een tijdelijke vaste brug voorzien voor voetgangers en fietsers. Deze brug zal bereikbaar zijn via de Gaston Roelandtsstraat op de linkeroever en via de Kevergemdreef op de rechteroever. Ze is vooral bedoeld voor voetgangers en fietsers die van of naar de zone ten zuiden van Steenbrugge moeten. Voetgangers en fietsers aan de noordzijde kunnen ook de Bombardierbrug gebruiken. Het plaatsen van een tijdelijke brug voor gemotoriseerd verkeer is grondig onderzocht maar niet haalbaar.

Toekomstgericht investeren in binnenvaart

De nieuwe bruggen aan Steenbrugge en de bochtaanpassing van het kanaal Gent-Oostende maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het volledige project wordt medegefinancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Brugge en de gemeente Oostkamp.

Foto: De Vlaamse Waterweg

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat