VBRO

Premie Kunstige Herstelling voor restauratie historische gevelwand

Het Brugse stadsbestuur besliste vzw Sint-Andreasinstituut een toelage Kunstige Herstelling toe te kennen van 18.750 euro voor de specifieke restauratiewerkzaamheden aan de historische muur aan de zijde van de Oude Gentweg (Jakobinessenstraat 4). De muur maakt deel uit van het herlocaliseringsproject van het Sint-Andreasinstituut.

Historische gevelwand van 500 jaar oud

“De voormalige tuinmuur met gevelrestanten gaat terug tot de 16e eeuw en vormt een lappendeken van waardevolle bouwsporen die de historische gelaagdheid van Brugge weergeeft. De muur heeft dus een erg belangrijke kunsthistorische waarde en is bovendien tot op vandaag zeer bepalend in het straatbeeld”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. “Het metselwerk heeft de tand des tijds uitstekend doorstaan.”

De overblijfselen gaan terug tot de muur van het vroegere Onze-Lieve-Vrouw-van-Nazarethpassantenhuis, het latere leprozengesticht Magdalena. De oudste elementen, zoals grote delen van het metselwerk en de boogdeuren, getuigen van eeuwenoud vakmanschap. Gelet op de ouderdom en de toepassing van de baksteengotiek, past deze muur binnen de kernkwaliteiten van het Brugse UNESCO-Werelderfgoed.

“Binnen het project van het Sint-Andreasinstituut, wordt de muur van wel 500 jaar oud als een relict bewaard en vormt de begrenzing tussen de sporthal en de straat. Deze opmerkelijke gevelwand zal in de nabije toekomst prominent deel uitmaken van een intensief gebruikte school en sportcampus. Kortom een blikvanger voor de vele gebruikers van de site”, aldus Demon.

De restauratiewerken werden uitgevoerd in nauw overleg met de stedelijke dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken. Het met het oog op betoelaging ingediende restauratiedossier werd nauwgezet opgevolgd. Zo werden nieuwe geveldoorbrekingen afgestemd op historische openingen en het metselwerk werd met zorg gereinigd en gerestaureerd.

Franky Demon: “Gelet op de aanzienlijke investering van vzw Sint-Andreasinstituut in deze restauratie, besliste het college om de vzw de maximale toelage van 18.750 euro in het kader van deze Kunstige Herstelling.”

Premie Kunstige Herstelling

Deze stadssubsidie bedraagt 50% voor restauraties van gevels aan straatzijde en 30% voor opmerkelijke interieurs of achtergevels, steeds met een gezamenlijk maximum van 18.750 euro.

De Raadgevende Commissie Stedenschoon geeft advies op de aanvragen. Zij evalueert mee of het pand voldoende erfgoedwaarde heeft en of de restauratiewerken in aanmerking komen voor subsidiëring. Voor bijkomende vragen omtrent de Premie Kunstige Herstelling kan men steeds contact opnemen met de stedelijke dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken, Oostmeers 17 (gelijkvloers), 8000 Brugge – t 050 47 23 65 – monumentenzorg@brugge.be

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat