VBRO

Regio-nieuwtjes in het kort

De NMBS maakt werk van een nieuwe invulling van de historische Brugse stationshal en wel met alle respect voor het authentieke kader van deze beschermde ruimte. Het spoor gaat daarvoor in overleg met het Brugse stadsbestuur. En zo doorbreekt de NMBS eindelijk het stilzwijgen na de sluiting van de stationshal in de maand december ten voordele van het nieuwe travel center aan de kant Sint-Michiels. Het sluiten van de stationshal waar de dienstverlening de afgelopen jaren steeds verder teruggeschroefd werd zorgt voor heel wat commotie in Brugge. De spoormaatschappij geeft aan dat ze nu ook werk wil maken van dringende herstellings- en instandhoudingswerken. Zo moet de wandfresco van René De Pauw gefixeerd worden. De betrokken diensten van de stad Brugge werden daarvan op de hoogte gebracht.

Volgens de bevraging ‘Stadsmonitor’ in de lente van 2023 zijn de inwoners van Brugge het gelukkigst en het meest trots op hun stad. Slechts vijf procent voelt zich soms onveilig, wat aanzienlijk lager is dan in andere Vlaamse steden. Net als de voorbije edities van ‘Stadsmonitor’ krijgt Brugge dus een erg goed rapport. Met ondermeer een score van 93 procent van de inwoners die aangeeft bijzonder graag in hun stad te wonen; een dikke 84 procent is daarbij ook erg gelukkig. Niemand in Vlaanderen doet hierin beter. De tevredenheid over het groen in de buurt is verder doorgestegen ten overstaan van 2000 en dat tot 87 procent. Brugge scoort ook op het vlak van cultuurbeleving en onderwijs. Zo’n 80 procent van de inwoners vindt dat er voldoende te doen is in de stad. En ook hier haalt Brugge het hoogste aantal van alle centrumsteden.

Gisteren werd afscheid genomen van Jacques Langerock, de laatst overlevende schepen van de destijds zelfstandige gemeente Sint-Kruis. Hij was daarna, na de fusie, ook gemeenteraadslid in Brugge. Jacques Langerock werd 96. Beroepshalve leidde hij het gelijknamige bouwmaterialenbedrijf aan het begin van de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. Een familiebedrijf dat hij overnam van z’n vader. Ereschepen Langerock, die ook een groot kunstliefhebber was, overleed vorige week donderdag, op 18 januari, thuis in Sint-Kruis. Hij laat een vrouw, drie kinderen en twee kleinkinderen na. Aan de familie van Jacques Langerock onze oprechte blijken van deelneming.

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat