VBRO

Restauratie Halletoren wordt niet uitgesteld

De restauratie van de Halletoren in Brugge kost, zoals eerder al uitgebreid gemeld, zeker 38 miljoen euro; ze zal dan toch nà de verkiezingen van oktober volgend jaar gerealiseerd worden. Van een uitstel is er geen sprake, zo verklaarde de Brugse schepen voor patrimoniumbeheer Minou Esquenet op de gemeenteraad van afgelopen dinsdagavond. Nochtans werd daar onlangs gewag van gemaakt. Raadslid Pol Van Den Driessche van de N-VA stelde voor om de restauratie onder andere via crowdfunding te laten financieren omdat Bruggelingen nu éénmaal hun Belfort in het hart dragen. Volgens schepen Esquenet is dat een goed idee maar zal dat zeker géén miljoenen opleveren. De restauratie van het Belfort en de Hallen is een dossier voor de volgende legislatuur want het aftoetsen van alle plannen met de betrokken diensten kost tijd. Volgende week legt de schepen echter al een eerste deeldossier voor aan het Brugse schepencollege.

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat