VBRO

Stad Brugge betuigt solidariteit aan Oekraïne en hijst vlaggen

Als teken van solidariteit met Oekraïne, in oorlog verwikkeld met Rusland, werden de Oekraïense vlaggen gehesen op de Burg en op de Markt op dinsdag 1 maart 2022.  Burgemeester Dirk De fauw: “Eind vorige week zijn we met zijn allen wakker geworden in een andere wereld. Uitgerekend nu we zo goed als een figuurlijke oorlog met het coronavirus achter de rug hebben, dient zich op het wereldtoneel een andere, levensechte oorlog aan. Op slechts een paar duizend kilometer hiervandaan worden de inwoners van Oekraïne getroffen door Russische raketaanvallen en kogelregens. Het is onbegrijpelijk dat de pijnlijke geschiedenis zich herhaalt en Rusland geen lessen heeft getrokken uit het verleden. Oorlog levert alleen maar verliezers op. Vandaag hijsen we op de Burg en op de Markt de geel-blauwe vlag van Oekraïne uit solidariteit met zijn inwoners, maar het blijft niet alleen bij deze symbolische actie. We maken 25.000 euro vrij uit ons noodfonds voor dringende hulp. We bekijken nu hoe we dit geld op de best mogelijke manier kunnen besteden. Waarschijnlijk zullen er ook hulpgoederen nodig zijn, maar hiervoor wachten we nog op instructies van het Internationale Rode Kruis zodat de coördinatie gestructureerd kan verlopen. Van zodra we over deze informatie beschikken, lanceren we een gerichte oproep aan de Bruggelingen. Ten slotte roept Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de burgers op om tijdelijk onderdak te bieden aan vluchtende Oekraïners in afwachting van een definitieve plaats om te wonen. Het OCMW besliste onlangs om het aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen in Brugge te verhogen van 68 naar 100. Deze uitbreiding zal bij voorrang gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast kijken we hoe we in samenwerking met andere organisaties in Brugge het opvangaanbod voor deze groep mensen verder kunnen uitbreiden. Samen met het OCMW slaan we dus de handen in elkaar om de mensen te helpen, maar ook als Bruggeling kun je een steentje bijdragen. Wie zelf opvang wil aanbieden, kan zich registeren via het Huis van de Bruggeling op het nummer 050/44 8000 of op de website www.brugge.be/opvangoekraine (zonder trema). Mensen uit Oekraïne die in Brugge terechtkomen en meteen hulp nodig hebben, kunnen zich wenden naar het Sociaal Huis in de Hoogstraat nummer 9. Brugge is een warme stad die draait om mensen.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat