VBRO

Stad Brugge evalueert nieuw openbaar vervoersplan

Op 1 juli 2023 trad de eerste fase van het nieuwe openbaarvervoersplan in Brugge in werking. De verschillende mobiliteitswijzigingen hebben een grote impact op de Bruggelingen. Het stadsbestuur wil dan ook het vernieuwde openbaarvervoersplan op een objectieve manier evalueren via een enquête.

De vernieuwingen zijn niet min. Zo zijn er zes nieuwe stadslijnen die de Bruggelingen van en naar de verschillende wijken rond het centrum brengen. Langs belangrijke trajecten op enkele invalswegen werd het aanbod verhoogd op de nieuwe en bestaande buslijnen. De avondbediening in de regio is geoptimaliseerd met een uitgebreidere bediening via nieuwe en bestaande lijnen. De Lijn vernieuwde ook de benaming of (perron)indeling van verschillende haltes. Hiermee zorgen ze voor meer gebruiksgemak, logica en een betere herkenbaarheid of oriëntatie. Het wagenpark van De Lijn wordt stelselmatig vernieuwd, waarbij elektrische voertuigen stapsgewijs de oude dieselbussen vervangen. Elke dag tussen 7.00 en 19.00 uur rijdt een gratis centrumshuttle een vast traject door de binnenstad. Vanaf 1 september 2023 worden de specifieke schoolritten in de stad ondergebracht in vier nieuwe lijnen voor scholen, met een afzonderlijke reisweg en lijnnummer. In januari 2024 start de volgende fase van het nieuwe openbaarvervoersplan waarbij de focus vooral ligt op een aanpassing van de streeklijnen van en naar Brugge, verdere optimalisatie van de avondbediening en de uitrol van het flexvervoer. Stad Brugge investeert vanaf 2024 ook sterk in een uitgebreide vaste busverbinding tussen Brugge en Zeebrugge via Lissewege en Zwankendamme, heen en terug.

“Deze wijzigingen werden vanaf eind april bekendgemaakt met de campagne Door & Door Brugge. Naast het nieuwe openbaarvervoersplan omvat deze campagne ook het autoluw/autovrij gebied en de fietserszone in de binnenstad”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De verschillende mobiliteitswijzigingen hebben ontegensprekelijk een grote impact op de Bruggelingen. We willen dan ook het vernieuwde openbaarvervoersplan op een objectieve manier evalueren. Al wie woont, werkt, naar school gaat of ontspant in Brugge en gebruik maakt van het openbaar vervoer kan hieraan deelnemen. Deze evaluatie zal de basis vormen voor een verdere dialoog met De Lijn en de vervoersregio over de optimalisatie van het plan.”

Digitaal en op papier

Burgemeester Dirk De fauw: “Aan de hand van een objectieve enquête willen we een genuanceerd beeld krijgen van de impact van het nieuwe openbaarvervoersplan. In tegenstelling tot een open oproep tot feedback, laat een enquête toe om de verschillende deelaspecten van het plan te bevragen. Met een enquête krijgen we ook zicht op bijkomende parameters, zoals woonplaats of frequentie van gebruik.”

De bevraging loopt van 2 oktober 2023 tot 15 november 2023 en kan zowel digitaal als op papier ingevuld worden. Dit zal breed gecommuniceerd worden via alle communicatiekanalen van Stad Brugge. “De timing is bewust zo gekozen dat ook de ervaringen van de schoolgaande jeugd vanaf 1 september kunnen worden meegenomen.”

“Met deze informatie kunnen we de dialoog aangaan met De Lijn en de vervoersregio voor een verdere optimalisatie van het openbaarvervoersplan”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat