VBRO

Stad Brugge lanceert toegankelijkheidsplan

In het Brugs Beleidsprogramma wordt een duidelijke keuze gemaakt voor een toegankelijke stad. Iedere inwoner en bezoeker moet gelijkwaardig en onafhankelijk toegang hebben tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie van de stad. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen.

Alle inwoners en bezoekers moeten met andere woorden gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Toegankelijkheid speelt hierin een bepalende rol. Kan iedereen makkelijk binnen of buiten, ook als je geen trappen kan nemen? Kan iedereen er geraken, zonder drempels of omwegen? Begrijpt iedereen alle informatie? Kan iedereen deelnemen of doen wat ze van plan waren?

Met de aanwerving van een toegankelijkheidsambtenaar in 2020 toonde Brugge al de nodige ambitie op het vlak van toegankelijkheid. Brugge was een van de eerste steden in Vlaanderen die deze functie in het leven riep. Brugge ondertekende eind 2020 ook het charter ‘naar een toegankelijke stad’ van Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. In dit charter was het uitwerken van een  toegankelijkheidsbeleid een van de beloftes.

Schepen van Welzijn Pieter Marechal: “Stad Brugge ging de voorbije twee jaar samen met heel wat partners hiermee aan de slag. We dachten samen na hoe we onze stad meer toegankelijk kunnen maken voor onze inwoners en bezoekers. Het resultaat van dit denkwerk is een breed toegankelijkheidsplan. In het plan ligt de focus op vier inhoudelijke thema’s: toegankelijke openbare ruimte, toegankelijke gebouwen, toegankelijke informatie en communicatie en toegankelijke dienstverlening en vrije tijd. In het plan staan 35 acties, zoals meer toegankelijke bushaltes, het bellend vlak voor handelszaken, toegankelijke parken en speeltuinen.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Om dit allemaal waar te maken, nemen we toegankelijkheid ook sterker op in de organisatie en werking van het stadsbestuur: in het beleid zelf, door samenwerking met ervaringsdeskundigen en partners, door meer te communiceren over toegankelijkheid en door het verzamelen van data rond toegankelijkheid. Het plan kijkt naar de uitdagingen rond toegankelijkheid voor Brugge en wil hier samen met partners stappen in vooruit zetten.”

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat