VBRO

Stad Brugge ondersteunt renovatie sporthal Ter Groene Poorte

Het college van burgemeester en schepenen besliste op maandag 5 juni 2023 om een subsidie van 242.848 euro te voorzien voor de renovatie van de sporthal Ter Groene Poorte (Instituut Voor Voeding vzw en Internaten Brugse Rand vzw). Met dit bedrag worden nieuwe sportvloeren aangelegd, wordt de tribune hersteld (237.848 euro) en worden nieuwe nooddeuren in de sporthal voorzien (5.000 euro).

Schepen van Sport Franky Demon: “Elk jaar voorzien we vanuit de Sportdienst een groot subsidiebedrag voor verbeteringen aan sportinfrastructuur. Niet alleen erkende verenigingen, maar ook scholen komen in aanmerking, op voorwaarde dat de sportruimtes ook na de schooluren ter beschikking worden gesteld voor derden. Dit keer was ook de school de Groene Poorte een van de aanvragers. De school is vandaag exclusieve gebruiker van twee sportzalen, maar de school heeft concrete plannen om de vernieuwde sportzalen na de lesuren ook aan te bieden aan andere verenigingen en gebruikers, dit tegen de stedelijke verhuurtarieven. Brugge telt heel wat ambitieuze sportverenigingen die nood hebben aan degelijke infrastructuur. Dat we die kunnen vinden in samenspraak met onze scholen is positief. We voorzien daarvoor dan ook graag de nodige financiële impulsen.”

Iris Cornette, algemeen directeur Ter Groene Poorte: “De sportzalen dateren van 1977 en 1979. Tijdens het schooljaar worden beide zalen zowel gebruikt voor de sportlessen als voor de ontspanningsmomenten van het internaat. De huidige sportvloeren en tribune voldoen echter niet meer aan de basisveiligheidsnormen van vandaag. De tribune laat vandaag enkel nog kleine groepen toe. Ook de nooddeuren van de sportzalen zijn – om de veiligheid van onze leerlingen te garanderen – aan vernieuwing toe. We zijn dan ook tevreden met de tussenkomst van de Stad voor deze renovaties.”

De huidige, nog originele sportvloeren zijn niet meer aangepast aan de huidige ergonomische normen, liggen niet meer vlak en voldoen niet aan de juiste kleuren, materialen en belijning voor competitiesporten. De nieuwe vloer wordt een sport(parket)vloer, voorzien met belijning voor meerdere sporten, zoals volleybal, basket, badminton … De bestaande tribunes zijn nog bruikbaar voor kleine groepen, maar voldoen niet meer aan de huidige normen voor grotere aantallen toeschouwers. Daarom worden ze volledig ontmanteld, gecontroleerd en hersteld. De huidige houten nooddeuren gaan niet meer vlot open en dicht, en zijn eveneens aan vervanging toe.

“We voorzien binnen ons sportsubsidiereglement financiële ondersteuning in twee categorieën. Voor essentiële sportinfrastructuur, zoals de sportvloeren en de tribune, bieden we subsidies tot 80%. Voor ondersteunde infrastructuur, zoals de nooddeuren in de sporthal, kunnen verenigingen of scholen tot 60% subsidie krijgen, met een maximum van 5.000 euro. Voor Ter Groene Poorte kunnen we voor de nieuwe sportvloeren en het herstellen van de tribune 237.848 euro voorzien. Voor de nieuwe nooddeuren is dat het maximum van 5.000 euro”, aldus schepen Franky Demon.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat