VBRO

Stad Brugge plaatst nieuwe borden met boodschap

Stad Brugge zet een nieuwe sensibiliseringsactie op om de motor uit te zetten als je voertuig stil staat. “Concreet hebben we vernieuwde borden geplaatst ter hoogte van de bruggen aan de Brugse Ring met de heldere slogan ‘brug open – motor af’”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. Daarnaast zullen de stadswachten sensibiliseringskaartjes bedelen aan bestuurders van personenwagens, taxi’s of bestelbusjes waarvan de motor bij stilstand blijft draaien. “Dit is niet enkel verboden, maar ook belangrijk voor de gezondheid van de bestuurder, passagiers en toevallige voorbijgangers of fietsers.”

Stad Brugge heeft een relatief goed zicht op de fijn stof concentraties in Brugge. “We beschikken over een combinatie van door computers gemodelleerde waarden, metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en sinds 2012 over data van de meetfiets van het Stadslabo. Deze meetfiets meet fijnmazig verschillende concentraties aan fijn stof terwijl de fiets een traject door de stad aflegt. Uit de metingen blijkt dat ter hoogte van de bruggen aan de Brugse Ring een hogere concentratie aan fijn stof wordt waargenomen”, zegt schepen Minou Esquenet. “Dit is onder andere te wijten aan chauffeurs die de motor van hun voertuigen niet afzetten als de brug openstaat. Maar ook op andere plekken waar de motor bij stilstand van het vervoer blijft draaien, bijvoorbeeld ter hoogte van scholen of parkeerzones, zijn de concentraties aan fijn stof of NOX tijdelijk beduidend hoger.”

De luchtkwaliteit heeft een grote gezondheidsimpact op mens, dier en ecosystemen. In Brugge is de luchtkwaliteit de voorbije jaren verbeterd, maar er blijft niettemin nog een weg te gaan om de luchtkwaliteit nog zuiverder te maken. Kinderen zijn extra kwetsbaar aangezien de uitstoot van personenwagens en vrachtverkeer beter blijft hangen op een hoogte van 1 meter, kindhoogte, dan op 2 meter. Fijn stof (ultra fijn stof en PM 2,5) en stikstofdioxide NO(o.a. NO2) zijn samen met ozon de 3 belangrijkste stoffen in de lucht met de grootste gezondheidsimpact in Vlaanderen. Hierbij is fijn stof voor 11% afkomstig van het verkeer en NOX voor 25%.

Schepen Minou Esquenet: “We kunnen samen de impact op onze luchtkwaliteit, en dus ook op onze gezondheid en deze van onze kinderen, beter maken. Daarom starten we de sensibiliseringsactie om de motor uit te zetten als je voertuig stil staat. We plaatsten nu vernieuwde borden ter hoogte van de bruggen aan de Brugse Ring met de heldere slogan ‘brug open – motor af’.”

Deze sensibiliseringsactie past in het kader van het Brugse vijfpuntenplan om de luchtkwaliteit van deze stad te verbeteren. Deze vijf actiepunten zijn:

  1. We stellen een luchtkwaliteitsactieplan op voor Brugge.
  1. We meten meer, onder andere fijn stof en NO2.
  1. We zorgen ervoor dat de eigen luchtkwaliteitsdata (fijn stof, NO2 & O3) kunnen geraadpleegd worden, o.a. via de website https://www.brugge.be/luchtkwaliteit .
  1. We sensibiliseren burgers en scholen o.a. via citizen science initiatieven, info over de luchtkwaliteit in het straatbeeld en sensibiliseringsacties over stationair draaien van verbrandingsmotoren.
  2. We informeren de inwoners via social media op momenten dat de luchtkwaliteit boven de drempelwaarde ligt en geven adviezen over hoe extra luchtverontreiniging te voorkomen.

Foto@Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat