VBRO

Stad zet Brugse buurten terug in de bloemetjes

Jaarlijks worden de Brugse buurten en straten letterlijk in de bloemetjes gezet. Op 4 mei 2024 is het weer zover: de dag waarop de Brugse Buurten worden opgefleurd met vrolijke geraniums en petunia’s.

“Het is een mooie traditie die we blijven verder zetten. Met onze bebloemingsactie brengen we mensen in hun buurt met elkaar in contact en laten we hen samenwerken om de straat fleuriger te maken”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis. “We horen jaar na jaar dat deze actie bijdraagt tot een gevoel van verbondenheid in de buurt. Jaar na jaar neemt het succes toe. Vorig jaar werden maar liefst meer dan 110.000 bloemetjes besteld. Daarom geven we het startschot voor de actie in 2024 nu al. Ik bedank dan ook graag alle stadsmedewerkers die jaar na jaar hun schouders onder deze bebloemingsactie zetten.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Buurtcomités die de pracht van hun buurt willen vergroten, kunnen nu al hun aanvraag indienen via het bestelformulier op de officiële website en de nieuwe stadsapp. De grote bestellingen, met meer dan 1000 plantjes per buurt, worden voor eind januari behandeld. Kleine bestellingen kunnen tot eind februari worden geplaatst.”

“Om dit proces soepel te laten verlopen, bundelen de medewerkers van Brugse Buurten en Openbaar Domein hun krachten. Dit is elk jaar een grote uitdaging, maar het resultaat is elke keer weer een betoverende bloemenpracht doorheen de stad.”

Verdeling van de bloemen

Op 4 mei 2024 worden de bloemen verspreid vanuit de serres van Openbaar Domein. Grotere bestellingen worden de week ervoor rechtstreeks in de buurten geleverd (week van 29 april). “Kleine dingen kunnen een groot verschil maken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dat toont zich ook in het enthousiasme om bloemetjes buiten te zetten. In 2018 werden 36.000 bloemen aangevraagd, in 2023 verdriedubbelde dat cijfer: er werden 110.000 bloemen aangevraagd. De buurtbewoners kunnen kiezen uit vier bloemen: roze, paarse en witte petunia’s of rode hanggeraniums. Deze worden verdeeld door de medewerkers van mijn dienst Openbaar Domein en worden door de buurtbewoners op de vensterbank geplaatst. De bloemetjes die we in het voorjaar zullen uitdelen, zullen opnieuw voor een kleurrijke en fleurige aanblik zorgen van de huizen in Brugge en al haar deelgemeenten. Voor mij maakt ieder bloemetje in de straat het verschil. Je zet letterlijk je buur en de voorbijganger in de bloemetjes en het zorgt voor een opfleuring van de volledige buurt. Dit tonen ook alle bloemen die jaarlijks het Brugs openbaar domein kleuren aan.”

Wil je ook jouw buurt laten bloeien? Neem een kijkje op https://www.brugge.be/bloemenactie om te ontdekken hoe je als buurtcomité kunt bestellen.

Laten we samen van 2024 een kleurrijk en levendig jaar maken in onze prachtige Brugse Buurten!

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat