VBRO

Start onthardingswerkzaamheden Kustpark Knapen

In Zeebrugge zijn vandaag de eerste werkzaamheden aangevat die van het Kustpark Knapen een waardevolle, groene ontmoetingsplek voor de buurt zullen maken. De sloop van verschillende gebouwen van de voormalige legerbasis en een ontharding van meer dan 20.000 m² staan op de planning. Deze werkzaamheden nemen zo’n 8 weken in beslag. Na goedkeuring van het ontwerp door het stadsbestuur is de effectieve parkaanleg voorzien in het voorjaar van 2024.

Stad Brugge kocht het kustpark Knapen aan om de inwoners van Zeebrugge een plaats te geven waar groen, rust en recreatie samengaan. Om de inwoners zo snel als mogelijk van dit nieuwe park te laten genieten, werd in 2021 al 3,3 hectare opengesteld voor bezoekers. In september 2022 werd het domein opgewaardeerd met een mini-pitch, een schenking van Club Brugge Foundation. Vandaag, op 3 mei 2023, start aannemer Stadsbader NV met de sloop- en onthardingswerkzaamheden.

Burgemeester Dirk De fauw: “We vormen deze plek stapsgewijs om tot een aantrekkelijk kustpark dat een belangrijke schakel vormt tussen het dorp van Zeebrugge en het strand. Het park dient ook als een groene buffer voor het hoogspanningsstation op de hoek van de Baron de Maerelaan en de Kustlaan. Dit station is noodzakelijk om groene windenergie van op zee het binnenland in te loodsen. In het voorjaar van 2021 hebben we een participatietraject opgezet met een uitgebreide bevraging: extra groen, wandelpaden, skate, speelruimte voor kinderen, minipitch en ruimte voor skate en urban sports zullen het park aantrekkelijk maken voor jong en oud. Het noordelijkste gedeelte hebben we al opengesteld voor het publiek. In de zomer van 2022 ging de buurt aan de slag om de bunkers via street art te versieren en in september 2022 werd de minipitch aangelegd. De bunkers, de twee enorme brandstofdepots en de twee hoge luifels blijven ook in de toekomst staan als stille getuigen van het verleden. Het voormalige administratief gebouw krijgt een invulling voor jeugdverenigingen.”

“Na goedkeuring van het definitieve ontwerpplan plannen we om de effectieve parkaanleg in januari 2024 aan te vatten. Het voorziene budget voor het volledige Park Knapen bedraagt 8.000.000 euro, waarvan de aankoop van het park 1.681.400 euro bedroeg. De raming voor de totale aanlegkost van het park bedraagt 3.300.000 euro. De renovatie van de officierswoning, vijf bunkers en twee luifels op het terrein bedraagt 2.400.000 euro. De sloop van een aantal bestaande gebouwen en de opbraak van de verharding bedraagt 290.000 euro. Via het Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex ontving de stad van de Vlaamse Regering 500.000 euro aan subsidies. Hiermee steunt de regering projecten die focussen op het zuiniger omgaan met water, het langer bovenstrooms houden van water en waterinfiltratie.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Zomer na zomer kampte Vlaanderen met droogte. Waterschaarste is in Vlaanderen zelfs erger dan in Spanje, en met de klimaatverandering in het achterhoofd weet je: dit loopt niet goed af. Daarom investeren we vanuit Vlaanderen massaal in de Blue Deal: het plan om onze ze watervoorraden, natuur en landbouw weerbaarder te maken tegen de steeds meer voorkomende periodes van droogte en wateroverlast. Het ontharden van de site zorgt ervoor dat regenwater beter de grond kan insijpelen waardoor het grondwater kan aangevuld worden. Het extra groen in de havenomgeving zal dan weer voor meer biodiversiteit en afkoeling zorgen tijdens de hete zomers in Zeebrugge.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het is mijn ambitie als schepen van Openbaar Domein om meer groen in Zeebrugge te brengen en dit zo tot een deelgemeente te maken waar de inwoners graag wonen en waar bezoekers graag langskomen. Met dit nieuwe kustpark Knapen van 8 hectare groot (!) realiseren we deze ambitie. De sloop- en onthardingswerkzaamheden in het park starten vandaag op, hierbij zullen we in totaal 22.850 m² ontharden. Een enorme realisatie! De voorbije jaren werden in Brugge verschillende stappen gezet om minder verharding en meer groen te realiseren. Groene plaatsen zorgen ervoor dat bewoners meer naar buiten komen en zo ook meer met elkaar in contact komen. Een groene omgeving vermindert stress en verbetert de productiviteit. Naast deze voordelen, staat meer groen in een stad ook gelijk aan een gezondere omgeving. Bomen, planten en bloemen zorgen voor het temperen van de hitte en het filteren van fijn stof uit de lucht. De groene ruimte zal letterlijk en figuurlijk zuurstof geven aan de buurt: zowel als het gaat om gezonde lucht, maar ook een fijne en gezonde omgeving waar men elkaar kan ontmoeten.”

“Na de onthardingswerkzaamheden kan de effectieve parkaanleg begin 2024 opstarten. Het Kustpark krijgt een opwaardering van wat het nu de omgeving biedt: verschillende wandelpaden en een fietspad worden aangelegd. Een hondenloopweide, multifunctionele open ruimte in grindgazon en een gemaaid grasplein van 10.000m² werden voorzien in het voorontwerp. We plannen de aanplant van 200 extra bomen, en voorzien om een deel van de site dat al ingevuld is met waardevol grasland te behouden. Niet enkel groen, maar ook blauwe dooradering heeft een belangrijke rol in dit park. Zo plannen we de aanleg van een natuurlijke gracht over de volledige lengte van het domein. Deze zal dienst doen als waterbuffering. We voorzien een centrale wadi als buffer voor het regenwater afkomstig van de twee luifels en het inkomgebouw, die we zullen behouden. Deze wadi wordt tevens ingericht als speelnatuur. Momenteel staan al picknickbanken in het park, zo kan iedereen het park nu al ten volle benutten. Op het definitieve ontwerpplan zullen we ook verschillende picknickbanken en banken als ontmoetingsgelegenheden voorzien. De inwoners en bezoekers van Zeebrugge zullen kunnen genieten van een mooi nieuw, groen park voor jong en oud. Iedere deelgemeente telt!”

Schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet: “Stad Brugge bouwt aan de toekomst, ook hier in Zeebrugge. Deze site is niet enkel een sterk onthardingsproject dat deze betonvlakte zal omvormen tot een heerlijk park en natuurgebied voor Zeebrugge en omgeving. Deze plek zetten we ook in om de energie van de toekomst te produceren. En die nabije toekomst ziet er zo uit:

  • Op de daken van de resterende gebouwen en luifels op deze site leggen we extra veel zonnepanelen. In totaal gaat het om 736 panelen, samen goed voor een elektriciteitsproductie van 245.000 kWh per jaar. Dat is ongeveer het equivalent van 70 gezinnen. Deze elektriciteit zal hier benut worden en via een slim systeem ook gedeeld worden met andere Brugse stadsgebouwen. Zo produceren we niet alleen duurzame maar ook goedkopere energie, waardoor we meer geld overhouden om in de renovatie van onze gebouwen te investeren.
  • We leggen niet enkel extra veel zonnestroom op onze eigen gebouwen. In het kader van het wijkverbeteringscontract Zeebrugge stimuleren we ook de hernieuwbare energieproductie bij de Zeebruggenaren zowel bij ondernemingen als inwoners.
  • En natuurlijk is ook de haven volop aan het investeren in de energie van de toekomst. Ook voor de haven staat hernieuwbare energie zeer hoog op de agenda: nu reeds tellen we in Brugge meer dan 50 windmolens, waarmee Brugge een van de koplopers is inzake hernieuwbare energie. Meer dan 40% van het lokale elektriciteitsverbruik wordt gedekt door de wind- en zonne-energie. En naast zon en wind is er ook de zogenaamde ‘groene moleculen’. De haven heeft namelijk de ambitie om een Europese koplopersrol te vervullen rond groene waterstof. Dit is een innovatieve manier voor zowel de industrie als voor de energiesector om aardolieproducten, en dus CO2-uitstoot, te vermijden.

“Net omdat Zeebrugge zo’n cruciale plek is om onze klimaatdoelen mee te helpen realiseren, organiseren we hier op 11 mei ons volgende Open Netwerkmoment BruggeNaarMorgen. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om op die avond hun kennis en ervaringen te delen zodat we samen kunnen zorgen voor een klimaatneutraal en -robuust Brugge.

Dat de Stad Brugge dit voormalig energiedepot van het Belgische leger ombouwt tot een groene parkzone is dan ook een prachtig symbool voor de transitie die wereldwijd noodzakelijk is, en die we ook in Brugge mee realiseren.”

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat