VBRO

Steffan de Kust bezingt het zigeunerleven in REIZEN REIZEN

Reizen Reizen is de nieuwe single van Steffan de Kust en gaat over het verleden waarin de oude generatie woonwagenbewoners reisde. Voor deze single is Steffan de Kust wederom in de pen geklommen en uiteraard naar zijn muzikale vriend en producer Kees Tel Pro te Helmond toegegaan om zijn single op te nemen.

Steffan kreeg inspiratie van zijn oma waar hij naast is groot gebracht en die hij als zijn tweede moeder beschouwd. Steffan verteld hierover dat zijn oma afstammeling is van een van de grootse Roma Families uit Frankrijk en dat het niet vanzelf sprekend is dat wij dit leven leiden. In het verleden zijn er heel veel families in stammen naar Europa toegegaan om een beter bestaan op te bouwen . Dit deden zij in tenten en een paar honderd jaar later in woonwagens.

Steffan verteld hierover dat het niet vanzelfsprekend is dat wij in een woonwagen wonen , maar het gewoon een vorm van een levenswijze is dat niet uit ons systeem kan en mag worden verbannen en dat wij moeten blijven vechten tegen de overheid om meer standplaatsen te krijgen. Tegenwoordig zijn de meeste woonwagenbewoners gemixt met allerlei soorten komaf, waarvan sommige families afstammen van de Roma ‘s , Sinti’s , Manouches, Yenische , Kelten en uiteraard de Nederlandse Reizigers niet te vergeten.

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat