VBRO

Stickers type brandstof op Brugse voertuigen (hulp)diensten

Alle voertuigen van Hulpverleningszone 1, Stad Brugge en IVBO (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland) zullen binnenkort uitgerust zijn met stickers die aangeven op welke (alternatieve) brandstof ze rijden. De stickers moeten de hulpdiensten helpen de risico’s juister in te schatten als er een ongeval gebeurt. 

De voertuigensector investeert meer en meer in nieuwe modellen op alternatieve energie. Deze nieuwe energiebronnen zoals CNG, LNG, waterstof, elektriciteit of combinaties vereisen een andere aanpak van de hulpdiensten bij brand of ongeval. De brandweer moet een voertuigbrand bijvoorbeeld anders benaderen als er batterijen aan boord zijn. Alleen zie je dat niet van buitenaf. Hulpverleners hebben dus nood aan snelle en duidelijke informatie.

In samenwerking met verschillende organisaties waaronder het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, constructeurs, vervoersmaatschappijen en normeringsinstellingen wordt er sinds 2012 aan een ISO-norm gewerkt. Dat is een pakket van regels dat wereldwijd geldt. Er is nu een officiële standaard: ISO 17840. Deze omvat ’emergency response guides’, steekkaarten per voertuig en internationaal erkende pictogrammen voor aandrijfbronnen.
Brandweer Zone Centrum was de pionier voor het aanbrengen van de labels op hun voertuigen.

Goede voorbeeld tonen
Hulpverleningszone 1 springt mee op deze kar. “Als brandweer willen we het goede voorbeeld tonen”, vertelt Jeroen Bonte, postverantwoordelijke van post Brugge bij Zone 1. “Als brandweer weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om snel en duidelijk geïnformeerd te zijn. Al onze eigen voertuigen zijn dan ook uitgerust met stickers die aanduiden op welke brandstof ze rijden. We hopen dat ook andere bedrijven ons voorbeeld volgen.”

Stad Brugge en IVBO zijn alvast  enthousiast. Zij zullen al hun voertuigen stap voor stap voorzien van de symbolen.
Burgemeester Dirk De fauw: “Alle initiatieven die we kunnen nemen om de hulpdiensten te helpen, zullen we niet links laten liggen. Met deze stickeractie kunnen mensenlevens worden gered. Dergelijke initiatieven kunnen we als stadsbestuur alleen maar toejuichen en aanmoedigen.”

Schepen van Facilitair Beheer en IVBO-voorzitter Minou Esquenet: “Stelselmatig voorzien we de stadswagens en de voertuigen van IVBO met stickers die de hulpverleners duidelijke info geven. Want onze wagenparken worden steeds duurzamer, met meer voertuigen die minder of geen CO2 uitstoten. Dat is goed voor het klimaat, maar mag geen risico inhouden voor de hulpverleners.

Zowel de Stad als IVBO werken dan ook graag mee aan dit initiatief wat volop navolging verdient.”

ISO-symbolen 
Kurt Vollmacher is een van de initiatiefnemers en drijvende krachten van het ISO 17840-project. Hij is zelf al 36 jaar actief als brandweer. “Tien jaar geleden merkte ik op dat we als brandweer beter geïnformeerd moeten zijn op het vlak van voertuigen op alternatieve energie. Door de technologische (r)evolutie zijn niet alle hulpverleners mee op de informatietrein. En dat vormt een risico voor ons allen. Door wereldwijd gestructureerde en uniforme brandweerproof informatie te voorzien volgens de ISO-norm zijn er grote stappen in de goede richting gezet om dit tekort aan informatie op te vangen. Momenteel werken we op internationaal niveau verder aan uniformiteit tot we finaal één standaard hebben. De droom waarmee ik gestart ben, zal dan uiteindelijk werkelijkheid worden.”

Het ontwerp van de stickers komt ook van Kurt. “De stickers hebben een logische opbouw. Een hulpverlener kan op afstand zien waar hij mee te maken heeft op het vlak van aandrijving. Hoe dichter hij komt, hoe meer informatie hij krijgt.”

Het eerste wat opvalt, is de kleur van de sticker. Elke energiebron heeft zijn kleur.

Van zodra de hulpdiensten dichter komen zien ze ook de symbolen die op de sticker staan.

Bedrijven of organisaties die hun voertuigen ook willen voorzien van deze stickers kunnen contact opnemen met Kurt Vollmacher: kurt.vollmacher@telenet.be.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat