VBRO

Tweede congres verkeerseducatie Brugse scholen

Eerder deze week organiseerde het Verkeerseducatieteam Stad Brugge in samenwerking met de Lokale Politie, Jeugddienst en dienst Mobiliteit voor de 2de keer een congres rond verkeerseducatie voor Brugse scholen in de Stadschouwburg. Thema was deze keer ‘verkeerseducatie voor jongeren … een uitdaging voor iedereen!” Voor het eerst waren ook de secundaire scholen welkom met in de voormiddag voor hen een programma waaraan ook de Vlaamse stichting Verkeerskunde (VSV) meewerkte.

Over de middag beloonde Stad Brugge de zes Brugse basisscholen die met hun derde leerjaar dit schooljaar onmiddellijk intekenden op een nieuw aanbod vanwege VSV: de ‘Zilveren Verkeerstoets’. Sinds september verdiepten de klastitularissen hun leerlingen maandelijks in telkens een ander onderdeel van de wegcode: de bebording, voorrangsregels … met in maart een online toets hierover. De meeste van die scholen namen vorige week trouwens ook met hun eerste leerjaar deel aan de nieuwe Bronzen Verkeerstoets.

Schepen van Preventie Mathijs Goderis: “Door deze deelname realiseren deze scholen een mooie leerlijn rond verkeerskennis doorheen hun lagere school. Deze eindigt met de deelname aan de Grote Verkeerstoets(5de leerjaar) met als extra uitdaging hierbij ook de Brugse Verkeerklas waarbij we de minimumscore op 70 procent geslaagden leggen. Ook ons ander aanbod rond Dode Hoek (5de leerjaar) en het fietsexamen (einde van de basisschool) sluiten hierbij perfect aan.”

“Omdat deze scholen met hun eerste deelname als voorbeeld voor andere Brugse scholen kunnen dienen, wilden we als Stad hiervoor uitzonderlijk een extraatje voorzien. Alle deelnemende leerlingen krijgen daarom van ons een passend aandenken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De deelnemende scholen in 2023 waren BS De Boomhut, school voor buitengewoon basisonderwijs Noordveld, basisschool De Pannebeke uit Sint-Jozef en de Sint Lodewijksafdelingen uit Christus-Koning, Gistelse Steenweg en de Zandstraat., dinsdag 13 juni 2023 om 13.00 uur (Stadsschouwburg, Vlamingstraat)

Foto©Persdienst Stad Brugge

 

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat