VBRO

Voorstelling activiteitenreeks ‘Allemaal Mensen Brugge’

Naar schatting zijn er wereldwijd meer dan 108 miljoen mensen op de vlucht wegens oorlog en vervolging. Ze hopen onderweg te zijn naar beter. Een veilige thuis, een gezond klimaat, gelijke rechten, een goede school, betaalbare zorg… Mensen vluchten niet zomaar, ze gaan op de loop voor conflicten, ongelijkheid, armoede of klimaatverandering.

Op initiatief van Avansa Brugge en onder de gezamenlijke vlag van ‘Allemaal Mensen Brugge’ werd ook dit jaar terug een divers activiteitenprogramma uitgewerkt en gebundeld, op maat van onze stad.

Burgemeester Dirk De fauw: “Stad Brugge zet sterk in op het samenleven in diversiteit. Samen met het Brugse middenveld organiseren we terug een lokale activiteitenreeks die voluit de kaart trekt van een warme samenleving met gelijke kansen voor iedereen. De activiteiten vinden plaats tussen 27 oktober en 8 november. De thema’s migratie, integratie en ontmoeting vormen de rode draad doorheen de reeks.”

“Met een aanbod van lezing, tentoonstelling, workshops en ontmoeting willen we af van het wij-zij denken en zetten we ook als Stad maximaal in op de verbinding tussen alle Bruggelingen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Binnen ‘Allemaal mensen Brugge’ is er dit jaar een samenwerking tussen FMDO, Taranta, Refu Interim, Cultureel Islamitisch Centrum, Rode Kruis opvangcentrum, Brugge Solidair en met de steun van Stad Brugge.

Programma en info: www.allemaalmensenbrugge.be.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat