VBRO

Voorstelling Brugs GAS-jaarverslag 2022

In 2022 heeft de sanctionerend ambtenaar van Brugge zo’n 760 GAS-vaststellingen met daarin GAS- inbreuken ontvangen, en dat is opnieuw een stijging van 12% t.o.v. 2021.

Iets meer dan de helft daarvan was afvalgerelateerd: met in totaal 452 vaststellingen (59%) staat de subcategorie ‘Sluikstorten inbreuk op de afvalkalender’ op kop met zo’n 226 GAS-vaststellingen (waarbij mensen hun afval te vroeg, te laat of verkeerd gesorteerd buiten plaatsen, enz.), gevolgd door ‘Sluikstorten op openbare plaatsen’ met in totaal 183 GAS-vaststellingen.

Bij die laatste subcategorie konden heel wat daders betrapt worden op het weggooien van sigarettenpeuken (137 vaststellingen), en dit dankzij de inzet van enkele OVAM-vaststellers die vanuit de Vlaamse Regering aangeworven werden om de lokale besturen, waaronder ook Brugge, te ondersteunen in de handhaving van ‘Zwerfvuil’ via GAS. Dat is een fenomeen dat anders moeilijk en vooral op heterdaad vast te stellen is. Deze vaststellingen waren voorheen zo goed als onbestaande en OVAM heeft dus met hun aanwezigheid op het terrein hier een groot verschil gemaakt.

“Voorts zien we opnieuw een stijging van ‘Wildplassen’, namelijk 124 vaststellingen. In 2021 en in 2020 waren deze cijfers laag en ongetwijfeld te wijten aan de coronamaatregelen, maar wildplassen komt duidelijk terug vaker voor in hoofdzakelijk de uitgaansbuurt”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Daling van ‘nachtlawaai’ door particulieren

Naast ‘Afval’ en ‘Wildplassen’ staan op nummer 3 de inbreuken met betrekking tot ‘Nachtlawaai’ door particulieren: 42 vaststellingen. “Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, waarin de nasleep van corona nog duidelijk voelbaar was en vaker thuis gefeest werd. In 2022 waren er opnieuw volop mogelijkheden om zich terug te mengen in het sociale leven, wat misschien wel een reden is voor deze daling”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Van het totaal aantal ontvangen GAS-vaststellingen (760) werd 74% opgemaakt voor meerderjarigen, 20% voor rechtspersonen en zo’n 6% voor minderjarigen. Minderjarigen lopen het vaakst tegen de lamp voor het sluikstorten van zwerfvuil (sigarettenpeuken en ander klein afval), gevolgd door wildplassen en het bezitten en/of gebruiken van lachgas.

Bemiddeling

Burgemeester Dirk De fauw: “In 2022 werd nog meer ingezet op bemiddeling en voortgebouwd op de fundering die in 2021 werd gelegd. In maar liefst 351 GAS-dossiers vond een bemiddelingsaanbod plaats. En dat bemiddelingsaanbod wordt in de toekomst nog verder uitgebreid, want het hele GAS-team gelooft sterk in de kracht van deze alternatieve maatregel. Ingaan op zo’n bemiddelingsaanbod is niet alleen een kans om de ‘schade die voortvloeit uit een inbreuk op een alternatieve manier te herstellen’, maar ook om de geldboete te doen vervallen. Een GAS-bemiddeling biedt bovendien ook pedagogisch een meerwaarde, zeker bij minderjarigen, en dit los van en ter aanvulling op de gezinscontext en schoolomgeving. We raden ook iedereen aan om zo’n bemiddelingsaanbod toch zeker te overwegen. De bemiddeling is laagdrempelig, toegankelijk voor jong en oud, en vindt steeds plaats in onderling overleg waarin ook de overtreder met suggesties kan komen.”

Niet elke GAS-vaststelling resulteert in een GAS-dossier. In 2022 werden dan ook 55 (of 7%) van de 760 vaststellingen geseponeerd. 93% van de vaststellingen werd dus wel voor beboeting en/bemiddeling opgestart, en na het behandelen van de verweren (17%), de geslaagde bemiddelingen, … werd er in voorlopig 590 GAS-dossiers een effectieve boete opgelegd. Deze cijfers kunnen nog wijzigen, want nog een 50-tal dossiers zit bij het afsluiten van het GAS-jaarverslag nog in bemiddeling en die dossiers kunnen dus nog alle kanten uit.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat