VBRO

Voorstelling vernieuwd Brugs stadslabo

Sinds de jaren 1970 heeft Brugge zich gepositioneerd als een voorloper op het gebied van milieubescherming. Door voortdurende investeringen en een gedegen milieubeleid, is de stad vandaag de dag niet alleen een van de meest nette, maar ook een van de meest aantrekkelijke steden in Europa. Een cruciale speler in dit streven naar milieuzorg is het Brugse stadslabo, opgericht in 1979 als onderdeel van de milieudienst van de stad. Nu kreeg dit stadslabo een grondige vernieuwing.

Het stadslabo vervult een breed scala aan taken, variërend van het monitoren van de water- en luchtkwaliteit tot het uitvoeren van analyses voor de opvolging van milieuklachten en het inventariseren van het milieubeleid.

Minou Esquenet, schepen van Milieubeleid en Patrimoniumbeheer: “Met het stadslabo kiezen we ervoor om tegen de stroom in te gaan. We besteden het niet uit maar houden de eigen expertise in huis en versterken dit nog. Want we hebben veel deskundigheid opgebouwd en willen die kennis ook borgen. De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers van het stadslabo maken elke dag het verschil. Ze kennen het ecosysteem van de stad door en door. Ons stadslabo is uniek en we zijn daar trots op. En niet alleen in woorden, want we investeren in het versterken van het team én door het labo grondig te vernieuwen.”

Een belangrijk kenmerk van het stadslabo is de erkenning en accreditatie volgens internationale normen, wat garandeert dat de hoogste kwaliteitsstandaarden worden gehandhaafd en dat de verstrekte gegevens direct bruikbaar zijn voor lokale milieuhandhaving. Het stadslabo is sinds 1989 erkend door VITO en sinds 2012 geaccrediteerd door BELAC volgens de internationale ISO/IEC norm 17025. Deze accreditatie bevestigt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de laboratoriumanalyses die worden uitgevoerd.

Schepen van Leefmilieu Franky Demon: “Door onze waakzame monitoring van het milieu en een proactieve houding is Brugge al van veel milieuhinder en gezondheidsproblemen gespaard gebleven. Dat komt zowel de gezondheid van de Bruggeling als het Brugse ecosysteem ten goede. Zo houden we waterlozingen en luchtemissies van bedrijven in de gaten en kunnen we snelle interventies opzetten bij milieu-incidenten. Zwemmen in oppervlaktewater én zwembaden kan in Brugge optimaal door nauwe opvolging, en monitoring van de water- en luchtkwaliteit.”

Digitalisering en innovatie

“Door nauwgezette monitoring draagt het stadslabo bij aan de voortdurende verbetering van de milieukwaliteit en de gezondheid van zowel de inwoners van Brugge als het lokale ecosysteem”, zegt schepen Minou Esquenet. “Via een uitgebreid netwerk van sensoren en monitors worden gegevens verzameld over luchtkwaliteit, geluid en waterkwaliteit, wat essentiële informatie biedt voor het formuleren van een effectief milieubeleid. Daardoor kunnen we preventieve maatregelen nemen, wat een bijzonder positief effect heeft op de levenskwaliteit in onze stad. En niet enkel voor Brugge, want we gaan onze werking ook aanbieden aan onze randgemeenten zodat ook zij gebruik kunnen maken van de opgebouwde expertise en infrastructuur.”

Grondige renovatie infrastructuur

“Ook op bouwtechnisch vlak heeft het stadslabo een grondige renovatie ondergaan om te voldoen aan de hedendaagse eisen. De oude vloer was op verschillende plaatsen verzakt, wat tot een onveilige situatie kon leiden. We lieten de vloer uitbreken tot op de draagstructuur om nieuwe water- en elektriciteitsleidingen te plaatsen en het labo van een nieuwe epoxyvloer te voorzien die voldoet aan de strenge eisen van een erkend labo. Enkele deuren werden verplaatst in functie van noodzakelijkheid en functionaliteit en er werd een nieuwe nood- en oogdouche geplaatst. Daarnaast kreeg het labo op basis van een lichtstudie nieuwe verlichting die ervoor zorgt dat de laboranten niet meer in hun eigen schaduw hoeven te werken”, zegt schepen Minou Esquenet.

Klaar voor de komende decennia

Het stadslabo is nu volledig gerenoveerd en gemoderniseerd, waardoor het klaar is voor de komende decennia. “We investeerden in elektrische transportmiddelen voor onze laboranten en verwelkomden een nieuwe kwaliteits- en dataverantwoordelijke om onze expertise uit te breiden. Binnenkort implementeren we een geavanceerd informatiemanagementsysteem voor beter beheer van meetresultaten. In 2023 hebben we onze tariefstructuur herzien en in de toekomst plannen we om onze diensten uit te breiden naar omliggende gemeenten”, aldus schepenen Minou Esquenet en Franky Demon.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat