VBRO

Willemsfonds Brugge steunt “De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs”

Zondagavond 26 november, middenin de Wintergloed-sfeer, vond in de Brugse Stadsschouwburg het Concert voor Vriendschap en Verdraagzaamheid plaats van het Willemsfonds Brugge. Met muziek van Mendelssohn en Bruch werd er genoten van een prachtig concert van het Brugs Symfonisch Orkest Artis Dulcedo met soliste/violiste An-Sofie Perneel onder leiding van Niels Hap.

Tijdens een voorafgaande receptie in het historisch pand Ter Beurze, werd de opbrengst van het Willemsfondsconcert, 1500 Euro, geschonken aan de Vrienden van het GO! Brugge.  Zij ondersteunen voornamelijk logopedielessen en financieren tevens een aantal schoolprojecten. Daarbij ligt telkens het accent op maatschappelijk kwetsbare kinderen en duurzaamheid.

Op de foto overhandigt Katrien Dotselaere, voorzitter Willemsfonds Brugge, de cheque aan Dicky Antoine, voorzitter vrienden van het GO Brugge.

Meer info over de socio-culturele vereniging Willemsfonds Brugge via www.willemsfonds.be en katrien.dotselaere@telenet.be.

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat