VBRO

Yves Rotty nieuwe Korpschef Politie Brugge

Op 1 juli 2023 ging Korpschef Dirk Van Nuffel na een politieloopbaan van meer dan 30 jaar met pensioen. Yves Rotty, tot voor kort Directeur Operaties, neemt de fakkel nu van hem over en wordt waarnemend Korpschef tot hij officieel benoemd wordt via een Koninklijk Besluit. Hoofdcommissaris Rotty is geen onbekende binnen het korps na een carrière van maar liefst 32 jaar bij Politie Brugge.

Yves Rotty, een geboren en getogen Bruggeling, studeerde in 1987 af in het Sint-Leocollege waar hij latijn-wetenschappen volgde. Na de humaniora trok hij naar Universiteit Gent waar hij na 4 jaar afstudeerde als licentiaat criminologie. Vastberaden om bij de politie aan de slag te gaan, slaagde hij voor de ingangsexamens voor de West-Vlaamse Politieschool. Na de basisopleiding in Boeverbos zette hij zijn politieopleiding meteen verder aan de Oost-Vlaamse politieacademie om daar het brevet te halen van ‘Officier van de Gemeentepolitie’. Intussen maakte hij al deel uit van de toenmalige Brugse gemeentepolitie. Dat was nog vóór de eenmaking in 2001, waarbij de gemeentepolitie en de rijkswacht plaats maakten voor de Belgische Geïntegreerde Politie, met een lokale en federale structuur.

Na enkele jaren bij interventie in het Brugse korps, werd hij al vrij snel adjunct-commissaris en diensthoofd van de wijkinspecteurs en hulpagenten en kreeg hij even later ook de verantwoordelijkheid over de bestuurlijke politie, die zich ontfermt over de openbare orde. Een opleiding tot pelotonscommandant sloot daar perfect bij aan.

Bij de jaarwisseling was hij ook nauw betrokken bij Euro 2000 en schoolde hij zich intussen nog bij in de nationale rechercheschool in Brussel. Met opnieuw een extra diploma op zak stond hij in 2005 aan het hoofd van de Lokale Recherche binnen het Brugse korps.

Maar Yves Rotty is ambitieus en trok opnieuw naar de ANPA (Nationale Politieacademie) waar hij in 2012 uiteindelijk zijn directiebrevet binnenrijfde. Als hoofdcommissaris werd hij  in 2013 benoemd tot directeur Beheer en krijgt hij in 2018 uiteindelijk de directie Operaties en Regiowerking onder zijn hoede, een functie die hij tot eind juni 2023 beoefende. Nu Dirk Van Nuffel met pensioen gaat, werd hij door een selectiecommissie als de meest geschikte kandidaat bevonden om het mandaat van Korpschef op zich te nemen.

Bij de afwezigheid van Dirk Van Nuffel was hij al vaker vervangend Korpschef, maar vanaf 1 juli 2023 is het aan Yves Rotty om nu zelf de krijtlijnen uit te zetten. “Ik plan geen revolutie maar wil graag de continuïteit benadrukken. Daarbij wil ik behouden wat reeds goed loopt maar wel met een open blik op nieuwe uitdagingen. Een aantal accentverschuivingen bieden zich wel aan uiteraard,” licht Hoofdcommissaris Yves Rotty toe.

Zo wil de nieuwe Korpschef onder meer de regiowerking verder uitdiepen, een beter evenwicht vinden tussen fysieke en digitale aanwezigheid van politiemensen, thema’s als diversiteit en minderheidsgroepen herbekijken, de specialisaties binnen de recherche – zoals cybercrime – verder professionaliseren en het hele korps future proof maken.

“Ik heb ontzettend veel geleerd de afgelopen 32 jaar, zowel op terrein als vanuit het beleid en ben bijzonder dankbaar voor alle kansen die ik kreeg. Ik start met volle goesting dit nieuwe hoofdstuk. En ja, ik wil Dirk Van Nuffel ook persoonlijk bedanken voor de fijne samenwerking al die jaren.”

De weinige vrijetijd die hoofdcommissaris Rotty nog rest, besteedt hij graag achter zijn piano of in de keuken als hobbykok en kaasmaker. Vakanties brengt hij tegenwoordig door in Denemarken, nu zijn enige dochter Isabelle studeert in Kopenhagen.

Foto: Politie Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat