VBRO

Blindekensprocessie in Brugge

Op de hoogdag van 15 augustus trok de Brugse Belofte of Blindekensprocessie opnieuw door de straten van het oude Brugge.

De eeuwenoude traditie gaat terug naar 1304 toen de Brugse krijgers voor de zoveelste keer ten strijde trokken tegen het Franse leger en het tot een confrontatie kwam aan de Pevelenberg.

De Brugse vrouwen bleven verweesd achter in de stad terwijl hun mannen, zonen en vaders ten strijde trokken tegen de Franse koning.

Ze beloofden toen aan Maria om jaarlijks een kaars van zesendertig pond te zullen offeren mochten hun mannen en zonen heelhuids terugkeren naar huis.

En zo geschiedde; de Brugse krijgers kwamen behouden uit de strijd waardoor de Brugse Belofte tot op heden in ere gehouden wordt. Al 718 jaar lang.

 

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat