VBRO

Brugge bant paaltjes op fietspaden en doorsteken

Paaltjes op fietspaden en doorsteken vormen al lang een vertrouwd beeld op straat, maar deze zijn ook de oorzaak van een onderschat veiligheidsprobleem voor fietsers. Stad Brugge besliste – in overleg met de Fietsersbond – om de paaltjes op de openbare weg maximaal te bannen.

“Fietsers en paaltjes het is geen goede tandem”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Hoe goed ze ook bedoeld zijn om het autoverkeer of bromfietsers af te remmen, tegelijk vormen ze een veiligheidsrisico voor degene die net moeten beschermd worden: de fietsers.”

Al te vaak gebeurt het dat een paaltje aanleiding geeft tot ‘enkelvoudige ongevallen’. Dit is een ongeval waarbij geen tegenpartij betrokken is. Hierbij is er vaak geen tussenkomst van de lokale politie, waardoor deze ongevallen niet in de statistieken terechtkomen. Nochtans kan de impact van paaltjes niet onderschat worden.

“Al in 2019 namen we als stadsbestuur al de beslissing om zeer doordacht om te springen met paaltjes op fietspaden en doorsteken. Slechts per uitzondering én mits een doordachte configuratie kunnen paaltjes als verkeerskundige maatregel weerhouden worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Op vraag van Fietsersbond Brugge vond in september 2022 een ‘paaltjestocht’ plaats in het centrum, Christus-Koning en Sint-Pieters waarbij hinderlijke paaltjes werden in kaart gebracht. Paaltjes die hinderlijk geplaatst waren werden verwijderd of verplaatst.

“Na het centrum en Christus-Koning kwamen nu ook Sint-Jozef, Sint-Pieters, Kruisabele en Koolkerke aan de beurt”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De dienst Mobiliteit onderzocht deze deelgemeenten samen met de fietsersbond. 38 punten waar er hinderlijke paaltjes opgesteld staan worden aangepakt. De paaltjes worden verwijderd of verplaatst. Waar mogelijk worden er ook drempels verlaagd of wordt alles zelfs volledig drempelloos gemaakt om het fietscomfort maximaal ten goede te komen.”

“Dit is nog geen eindpunt. Samen met de Fietsersbond zullen we nog paaltjestochten organiseren om ook in de andere Brugse deelgemeenten de hinderlijke paaltjes aan te pakken. En bij nieuwe projecten zullen we goed waken over een correct gebruik van paaltjes”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Geert Demeyere van de Fietsersbond Brugge: “We zijn verheugd dat het stadsbestuur deze gevaarlijke situatie heeft aangepakt. In maart 2017 hadden we de gevaarlijke fietspaaltjes reeds bij het nieuw Schepencollege aangekaart met ons project ‘10 haalbare opdrachten voor het bestuur’ en sinds 2023 werden we effectief betrokken bij de uitwerking hiervan. Het huiswerk is nog niet af maar we hebben er alle vertrouwen in dat de paaltjes ook in de rand zullen verdwijnen zodat Brugge opnieuw een comfortabele en veilige fietsstad wordt… en daarvoor doen we het! Een dikke merci aan het stadsbestuur en iedereen die hierbij betrokken is.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat