VBRO

Brugse Politie controleert op foutparkeren en misbruik parkeerkaarten

De politie van Brugge organiseerde op 3 mei 2022 de hele dag gerichte acties tegen foutparkeren en misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Alleen bestuurders in het bezit van zo’n bijzondere parkeerkaart mogen hun voertuig parkeren op de parkeerplaatsen die speciaal voor hen voorzien zijn. Burgemeester Dirk De fauw: “Nog al te vaak lappen andere bestuurders die verkeersregels aan hun laars en pakken ze die plekken zonder blikken of blozen in. Sommigen maken hierbij onrechtmatig gebruik van een kaart van bv. een familielid wat uiteraard ook niet de bedoeling is.”

Samen met het parkeren op laad- & loszones en parkeren op fietspaden was foutparkeren op parkeerplaatsen voor personen met een handicap een prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) 2014-2019. In het huidige ZVP 2020-2025 is dat niet meer het geval, maar dat betekent evenwel niet dat de politie niet nu en dan controles laat plaatsvinden op diverse locaties in Brugge. Brugge en de deelgemeenten tellen om en bij de 266 parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

In de afgelopen jaren vonden er geregeld controles plaats in en rond de stad en daaruit blijkt dat het aantal inbreuken wel is afgenomen. De Coronacrisis met veel minder verplaatsingen én het feit dat deze inbreuk geen prioriteit meer was voor de Brugse politie kunnen de dalende cijfers enigszins verklaren.

Aantal inbreuken stilstaan en parkeren op plaatsen voor personen met een handicap:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 *
1011 643 454 369 337 97

*Cijfers van januari- februari -maart – tot halfweg april 2022

 

Aantal ingetrokken en ingediende parkeerkaarten voor personen met een handicap – cijfers van 2015 t.e.m. april 2022

Kaart vervallen 63 18,1%
Kaarthouder overleden 84 24,1%
Kaarthouder afwezig in wagen 102 29,2%
Kaart vervallen + kaarthouder overleden 2 0,6 %
Intrekking duplicaat 28 8%
Spontane inlevering/inhouding* 13 3,7%
Vermoeden valse kaart 1 0,3%
Andere/onbepaald 56 16%
Totaal 349

*Bv. Bestuurder parkeert niet fout maar heeft wel een niet-geldige kaart in de wagen liggen

Stad en Politie Brugge willen het foutparkeren op plaatsen voor personen met een handicap sowieso onder de aandacht houden.

Schepen van Welzijn Pieter Marechal : “In Brugge doen we er alles aan om een toegankelijke stad te zijn. Iedere inwoner en bezoeker moet vlot gebruik kunnen maken van alle voorzieningen, gebouwen, open ruimten en dienstverlening. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat personen met een handicap vlot en dicht bij hun bestemming kunnen parkeren. We zijn daarom heel tevreden met de controleactie van de politie vandaag. Werken aan toegankelijkheid is namelijk werken aan een aangename stad voor iedereen.”

Omdat er bij controles nog steeds behoorlijk wat inbreuken worden vastgesteld, blijft de Brugse politie lukraak acties organiseren. Niet alle bestuurders parkeren op plaatsen voor personen met een handicap omdat ze snel ergens even moeten binnenwippen. Soms is er ook sprake van bewust misbruik. Korpschef Dirk Van Nuffel: “Overtreders gebruiken vaak de speciale parkeerkaart van een familielid die bv. al jaren overleden is of hebben soms een kleurenkopie op zak, wat ook niet geldig is. De bestuurders die misbruik maken van zo’n kaart, krijgen net zoals de mensen zonder kaart een boete van 116 euro. Voor mensen die een kopie maken, hangt er zelfs nog een gerechtelijk staartje aan vast wegens valsheid in geschrifte. De meeste inbreuken en misbruiken leiden bovendien tot het onmiddellijk inhouden van de kaart, die naar Brussel wordt teruggestuurd. Vooral voor de rechthebbende is dit een hoogst vervelende zaak. Te vermijden dus !” Politie Brugge blijft herhalen dat het wel degelijk verboden is om een parkeerkaart voor personen met een handicap te gebruiken als de houder van de kaart zich niet in de wagen bevindt. Bovendien moet de kaart duidelijk leesbaar in het voertuig liggen.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat