VBRO

Dubbel Solo steekt van wal met Samen sterker dan ooit

‘Ik voel me bij jou zo gelukkig, ja bij jou voel ik geborgenheid. Een mooie vriendschap om van te dromen, dat voelt zo fijn. Samen met elkaar kunnen wij alles aan. De tijd is toch veel te kort om te leven zonder lach. Met plezier verveel ik me nooit….” Dat zijn zo maar een paar zinsnedes uit de nieuwe single ‘Samen sterker dan ooit’ van Meriam Bruggink en Willem Jansen diezich onlangs presenteerden als Dubbel Solo. Ze kennen elkaar al ruim acht jaar. In het begin hadden ze het al eens over een samenwerking, maar daar is echter nooit iets van gekomen. Toch verscheen in 2017 een gezamenlijke single van Willem en Meriam, getiteld ‘Het mooiste uit het leven’.

Beiden hebben ze een enorm groot repertoire aan liedjes waarmee ze een avondvullend programma kunnen presenteren. Zowel Meriam als Willem plukken de vruchten van hun samenwerking, maar geven aan om hun solo carrière niet aan de wilgen te hangen. Ze vonden in Rood-Hit-Blauw produkties een partner die het volste vertrouwen in hen heeft en voelden zich meteen thuis in de artiestenstal van Ronald Visch.

De nieuwe single is opgenomen in Studio Evolution onder leiding van Marco Luesink. Zowel Willem als Meriam zijn gecharmeerd van de producties die Marco maakt. ‘Hij vond het verrrassend dat we samen bij hem kwamen. Hij kent als geen ander onze stijl en kon zich wat dat betreft helemaal uitleven. Wij hadden de titel al bedacht en gaven hem een aantal steekwoorden die hij heeft verwerkt in de tekst. Iedereen kan deze opvatten zoals die wil. Voor ons geldt dat voor de gebundelde krachten die we met elkaar delen. Voor een ander kan de tekst de spijker op de kop slaan gezien de periode waarin we nu leven’, aldus Meriam en Willem.

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat