VBRO

Opening Info-tuin Brugse Begijnhof

Het Begijnhof van Brugge is al 25 jaar Werelderfgoed. Volgend jaar mogen we haar 800-jarig bestaan vieren. Een uitzonderlijke plek die tal van lokale en internationale bezoekers aantrekt. Zoals vele Bruggelingen is Brugge Foundation van oordeel dat een behoedzaam beheer van de Begijnhof-site noodzakelijk is zodat de ‘geest van de plek’ onaangetast kan behouden worden in de toekomst. Maar ‘weten is begrijpen’ en daarom meent Brugge Foundation dat er nood is aan een plek op de site waar de bijzondere materiële maar ook immateriële erfgoedwaarden van het Begijnhof kunnen geduid worden, samen met de historiek van de site. Brugge Foundation heeft dan ook begin 2023 aan de stad Brugge voorgesteld om op deze locatie een publieksproject te realiseren.

Met dit project wil Brugge Foundation, in samenspraak met de stad Brugge en de bewoners van het Begijnhof, aan een ruime waaier van bezoekers duiding geven over de geschiedenis, de rol van de Begijnen in de Brugse context, en de unieke ‘geest van de plek’ van dit Begijnhof.
Deze informatieve tentoonstelling is gericht op lokale en Nederlandstalige bezoekers die aan de hand van een kort en systematisch overzicht de verschillende aspecten van het Begijnenleven en de site toegelicht krijgen. Zo wil men het internationale publiek kennis laten maken met dezelfde inhoud maar dit via verhalen die via een QR-code beluisterd kunnen worden.
De toelating om dit project, op kosten van Brugge Foundation, te realiseren werd verleend door het College van Burgemeester en Schepenen op 8 mei 2023.

De binnentuin is van het publieke binnenplein afgesloten met een lange blinde tuinmuur. Op die tuinmuur naar het plein realiseert Brugge Foundation ook een zingevend taalkunstwerk.
Liever dan een infobord dat verwijst naar de tentoonstelling liet men op deze muur een tekst schilderen die in lijn ligt met de ‘geest van de plek’, en die het stille karakter onderlijnt. Kernwoorden zijn hier dan stilte, introspectie, rust, religieus leven, … Peter Verhelst, Brugs dichter, schreef voor deze plek “Hoor hoe de stilte een verhaal fluistert, een naam”. Deze zin kan bezoekers oproepen of bewust maken van het toch uitzonderlijke karakter en de sfeer van deze site. De tekst is kalligrafisch uitgewerkt door Maud Bekaert zodat de inhoud nog versterkt wordt door de visuele kwaliteit. Met deze kalligrafische tekst wordt ook de rol van Brugge als centrum van kalligrafie nogmaals benadrukt.

Brugge Foundation investeerde in deze info-tuin zo’n kleine 30.000 € uit eigen middelen. De Provincie West-Vlaanderen gaf alvast een financieel duwtje in de rug in het kader van de subsidie voor openstellen van onroerend erfgoed. Sector Openbaar Domein van de stad Brugge ondersteunde de herinrichting van het tuintje. In de toekomst ziet Brugge Foundation nog wel potenties om het project verder uit te werken zodat Begijnhof 1 dé ‘lieu de mémoire’ wordt voor alle aspecten van Begijnhof De Wijngaard.

Brugge Foundation wil, samen met de bewoners en de stedelijke beleidsverantwoordelijken, een aanzet geven aan een visie rond de toekomst van deze site. De stad Brugge startte alvast de opmaak van een masterplan op dat moet leiden tot een gedragen visie en aanpak van deze uitzonderlijke plek.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat