VBRO

Scan moet in Brugge levensbestendig wonen in eigen woning bevorderen

‘Lang zal u wonen’ is een project met als doel Bruggelingen te doen nadenken over hoe ze willen wonen wanneer ze ouder worden en misschien minder mobiel zullen zijn dan vandaag. Stad Brugge streeft ernaar om de drempels weg te nemen die ouderen kunnen ervaren bij het ouder worden in hun eigen huis. Steeds meer ouderen geven immers de voorkeur geven aan thuisblijven boven verhuizen naar een woonzorgcentrum. Daarom heeft de Stad een unieke tool ontwikkeld die iedereen in staat stelt om hun eigen woonsituatie te evalueren: de woonscan.

De woonscan is een stap in de richting van een toekomst waarin levensloopbestendig wonen de norm is. Deze scan neemt je woning en buurt onder de loep en focust hierbij op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het is als een gezondheidscheck voor je huis.

Hoe verloopt die scan precies? De woningscan bestaat uit online vragenlijst. Na het uitvoeren van de woonscan ontvang je een gedetailleerd rapport met een score voor je eigen woning en met aanbevelingen om eventuele obstakels aan te pakken. Op basis hiervan kunnen bewoners beslissen om hun woning aan te passen aan hun toekomstige noden als bejaarde. Op die manier kunnen ze in hun aangepast huis of appartement blijven wonen.

Een concreet voorbeeld verduidelijkt de woonscan. Stel je voor dat de woonscan aangeeft dat de toegang tot de woning niet optimaal is voor iemand met beperkte mobiliteit. In dat geval zou een mogelijke aanpassing het installeren van een hellingbaan kunnen zijn. Deze hellingbaan zorgt ervoor dat mensen met een rolstoel gemakkelijk toegang hebben tot hun huis, waardoor de drempel letterlijk en figuurlijk wordt verlaagd.

Schepen van Wonen Franky Demon: “Dit voorbeeld illustreert hoe kleine aanpassingen aan de woning een groot verschil kunnen maken in de levenskwaliteit van mensen naarmate ze ouder worden. Het ‘Lang Zal U Wonen’-project is er niet alleen om problemen te signaleren, maar ook om oplossingen aan te reiken die de woonsituatie verbeteren. Dit is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor onze gemeenschap als geheel. Het stelt ons in staat om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht de levensfase, kan genieten van een comfortabele en veilige thuisomgeving. Ik nodig alle Bruggelingen uit om deel te nemen, want hier, in onze eigen buurt, daar begint de toekomst van het ouder worden.”

Schepen van Welzijn Pieter Marechal: “Uit het Ouderen Behoefte Onderzoek dat we voor de zomer organiseerden, blijkt dat de Brugse senioren graag lang in hun eigen huis willen blijven wonen. Ook blijkt er een grote bereidheid te zijn om aanpassingen aan te brengen aan het huis om dit mogelijk te maken. 38,3% van de Brugse senioren geeft aan dit te willen doen. Met deze actie kunnen we deze groep ondersteunen. Maar evenzeer is het belangrijk anderen die nog twijfelen, vaak omdat ze de nodige info niet hebben, toch te kunnen overtuigen.”

Het project liep eerder al in Sint-Niklaas. De verwachting is dat er in Brugge zo’n 2.000 mensen de woonscan zullen invullen over een periode van één jaar. Alle info en de woonscan invullen kan via Langzaluwonen.be/brugge

Meer info: www.brugge.be/lang-zal-u-wonen

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat