VBRO

Koelt de woningmarkt enigszins af?

Voor het eerst sinds lange tijd vinden op de Belgische huizenmarkt dit jaar minder transacties plaats. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor het geleidelijk afkoelen van de huizenmarkt, die in de voorbije periode tamelijk oververhit was. De dalende trend is nog niet in heel België te zien. Zo werden met name in de provincie Luxemburg nog vier procent meer transacties geregistreerd, terwijl in de provincie Namen juist sprake was van een daling met ruim zeven procent. De cijfers hebben betrekking op de eerste helft van het jaar 2022. Gemiddeld over heel België daalde het aantal woningverkopen met ongeveer twee procent.
Afwikkeling hypotheek na overleiden

Het valt nog altijd niet mij om een geschikte woning te vinden. Wie tot de gelukkigen behoort, kan zich verheugen op een nieuwe woonomgeving en krijgt het druk met het regelen van allerhande zaken. Op de eerste plaats is dat natuurlijk het afsluiten van de benodigde hypotheek. Waar veel mensen echter niet voldoende bij stilstaan, is wat er zou gebeuren wanneer je plotseling komt te overlijden. In dat geval heeft de hypotheekverstrekker immers nog een vordering op de overledene, die dan voor rekening van de nabestaanden zou komen. Voor dergelijke situaties is de schuldsaldoverzekering in het leven geroepen. In geval van overlijden wordt het openstaande krediet geheel of gedeeltelijk afgelost vanuit die verzekering. Je kunt hiervoor diverse opties kiezen. Vaak wordt deze verzekering door de hypotheekverstrekkers geëist in de polisvoorwaarden.
Brandgevaar

Wie een eigen woning bezit, moet zich goed bewust zijn van de gevaren. Uit informatie van de Belgische overheid blijkt dat jaarlijks ongeveer tienduizend keer brand uitbreekt in een gebouw. Maar liefst tachtig procent hiervan betreft woningbranden. Helaas vallen hierdoor jaarlijks mensenlevens te betreuren. Los daarvan is de materiële schade vaak enorm groot. Zo groot dat je er gemakkelijk door in financiële nood kunt komen. Een goede brandverzekering is daarom voor elke woningbezitter een absolute must. Voor een woningbezitter is zo’n verzekering niet wettelijk verplicht, maar veelal wordt de brandverzekering wel door hypotheekverstrekkers gestimuleerd, bijvoorbeeld door betere hypotheekvoorwaarden te bieden. Ben je huurder of verhuurder van een woning, dan is een brandverzekering wel verplicht.
Betaalbaar

Naar verwachting zullen de huizenprijzen in de komende anderhalf jaar minder snel stijgen dan in de voorbije periode. Voor 2023 wordt door experts een stijging van één procent voorzien. Desondanks vindt slechts veertien procent van de Belgen dat huisvesting nog betaalbaar is voor iedereen.

VBRO-Trotsplaat

VBRO-Trotsplaat